Mniej pieniędzy na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 5 września 2012 r.
Poleć znajomemu

4 września 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez MEN w sprawie Karty Nauczyciela. Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, samorządów oraz kierownictwa MEN, poświęcone było kształceniu nauczycieli. Ministerstwo edukacji nie zaproponowało żadnych rozwiązań w sprawie awansu i kształcenia nauczycieli. Również samorządy nie przedstawiły swojej koncepcji zmian, choć chcą obniżenia środków na doskonalenie zawodowe, bo połowa nauczycieli nie chce się doszkalać!

O nowych standardach kształcenia nauczycieli

Przedstawiciel resortu nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił zmiany w kształceniu zawodowym nauczycieli, które będą obowiązywały od nowego roku akademickiego. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zostało podpisane 17 stycznia 2012 r. Przewiduje między innymi uzyskiwanie w toku studiów przygotowania do nauczania wyłącznie jednego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) będzie mogło być realizowane fakultatywnie.

Z licencjatem praca tylko w przedszkolu i szkole podstawowej

Zgodnie z nowymi standardami przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela będzie prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia będzie obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia - do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Kształcenie w zakresie nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) będzie prowadzone w ramach trzech modułów obowiązkowych obejmujących przygotowanie w zakresie merytorycznym, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie w zakresie dydaktycznym. Kształcenie w zakresie specjalności nauczycielskiej będzie mogło być poszerzone o moduły fakultatywne, obejmujące przygotowanie w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Zwiększa się nacisk na kształcenie praktyczne, praktyki zawodowe w przeważającej części mają odbywać się równolegle z realizacją zajęć w uczelni.

Ważne nie tylko jak, ale i kto szkoli przyszłych nauczycieli

Dyskusja dotyczyła głównie organizacji praktyk, między innymi sposobu rozliczania i wymiaru praktyk, wynagrodzenia nauczycieli będących opiekunami praktyk, akredytowania szkół prowadzących praktyki. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na potrzebę ciągłości w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, czy też potrzebę wprowadzenia egzaminu sprawdzającego predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela. Padło pytanie o możliwość ewentualnego odejścia od przedmiotowego przygotowania nauczycieli. Za istotną sprawę uznano kwestię praktycznego przygotowania kadry kształcącej przyszłych nauczycieli.

Ścisła współpraca placówek doskonalenia, poradni i bibliotek pedagogicznych

Przedstawiciel resortu edukacji zaprezentował propozycje zmian ujęte w projekcie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Projektowane rozwiązania zmierzają w kierunku dostosowania obecnego systemu doskonalenia nauczycieli do potrzeb szkół i placówek tak, aby stał się on elementem systemu wspomagania rozwoju szkół. Zakłada się, ze nowy system wspomagania będzie służył rozwiązywaniu problemów konkretnej szkoły rozumianej jako złożona, wieloaspektowa organizacja, a nie wyłącznie poszczególnym nauczycielom. Podstawą systemu wspomagania ma być ścisła współpraca placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Dopełnieniem realizowanego w szkole wspomagania ma być powstanie sieci skupiających nauczycieli i dyrektorów szkół, służących współpracy i samokształceniu. Projekt przewiduje zwiększenie zakresu zadań realizowanych przez doradców metodycznych o organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Ponadto MEN przedstawił obowiązujące zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Związki zawodowe chcą większych środków na doskonalenie, a samorządy chcą je ograniczyć

Przedstawiciele związków zawodowych postulowali potrzebę odbudowania systemu doradztwa metodycznego, w tym zwiększenia nakładów finansowych na ten cel (w ramach art. 70a KN). Ze strony samorządowej zgłoszono propozycję zmniejszenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły (z 1 proc. do 0,5 proc.), z uwagi na spadek zainteresowania nauczycieli dyplomowanych (ponad 50 proc. nauczycieli legitymuje się tym stopniem awansu) dalszym doskonaleniem. Wg nich, uzyskane w ten sposób środki mogłyby być przeznaczone na dodatki motywacyjne.

Następne spotkanie odbędzie się 11 września 2012 r.

Źródło:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel