Opłaty za dostęp do informacji publicznej - będą zmiany

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 14 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji poniósł dodatkowe koszty w związku ze sposobem udostępnienia informacji wskazanym przez wnioskodawcę lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Tak ogólnikowa regulacja dotycząca pobierania opłat za uzyskanie informacji publicznej budzi wątpliwości RPO i MAiC.

RPO: niesprecyzowane „dodatkowe koszty” i zbyt duża swoboda organów

Wątpliwości Rzecznika budzi uzależnienie pobrania opłaty od wnioskodawcy wyłącznie od oceny organu zobowiązanego do udzielenia informacji. Ponadto ustawa nie przewiduje wydania w tym zakresie decyzji administracyjnej. Rzecznik nie neguje potrzeby pobierania opłaty za udostępnianie informacji, jeżeli forma w jakiej wnioskodawca domaga się udzielenia informacji wiąże się z koniecznością poniesienia szczególnie wysokich kosztów przez organ. Nałożenie opłaty prowadzi jednak do ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej. W związku z tym wymagane jest wprowadzenie regulacji, która precyzyjnie zdefiniuje, czym są "dodatkowe koszty" oraz umożliwi kontrolę nad decyzjami organów w tej materii. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o rozważenie przedstawionych uwag i poinformowanie o zajętym stanowisku.

MAiC: Wiemy, że przepisy są do poprawy

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w odpowiedzi na wystąpienie RPO, poinformował, że problematyka:

  • opłat za udostępnianie informacji publicznej,
  • niejednolitość stosowania przepisu dotyczącego możliwości pobrania opłaty za udostępnienie tej informacji,
  • braku ustawowego określenia formy, w jakiej organ zobowiązany informuje o konieczności i wysokości wniesienia opłaty

    znane są Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.
Również w ocenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji istnieje potrzeba reformy zasad dostępu do informacji publicznej.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zgodności z Konstytucją art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie określania opłat za udostępnienie informacji publicznej z 3 lipca 2012 r.,  RPO/702363/12/I/116.1 RZ
  • Odpowiedź na ww. wystąpienie z 3 sierpnia 2012 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel