Rada Ochrony Pracy o bhp w szkołach

Data publikacji: 25 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

W ciągu roku w polskich szkołach dochodzi średnio do 74 - 100 tys. wypadków z udziałem dzieci. 340 z nich to wypadki ciężkie, a 43 - śmiertelne. Prawie 82 proc. szkolnych wypadków dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto corocznie dochodzi do ponad 4,6 tys. wypadków wśród nauczycieli i innych osób zatrudnionych w oświacie.

W ciągu roku w polskich szkołach dochodzi średnio do 74 - 100 tys. wypadków z udziałem dzieci. 340 z nich to wypadki ciężkie, a 43 - śmiertelne. Prawie 82 proc. szkolnych wypadków dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto corocznie dochodzi do ponad 4,6 tys. wypadków wśród nauczycieli i innych osób zatrudnionych w oświacie.

PIP skontrolowała 235 szkół

22 maja 2012 Rada Ochrony Pracy rozpatrywała problematykę bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz na uczelniach. Inspekcja pracy, realizując temat „Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych”, przeprowadziła w roku 2009 kontrole stanu bhp w szkołach, przedszkolach i innych zakładach oświaty. Kontrole, prowadzone na terenie 11 okręgowych inspektoratów pracy, objęły 235 pracodawców, zatrudniających ok. 10 tys. pracowników.

Wyniki kontroli: brak badań bhp, badań lekarskich i oceny ryzyka zawodowego

Czynności kontrole w szkołach i placówkach oświatowych wykazały, że stan przestrzegania przepisów i zasad bhp budzi zastrzeżenia. Dotyczyło to zwłaszcza niewypełniania przez pracodawców obowiązków związanych z przygotowaniem pracowników do pracy, w tym niepoddawania pracowników wymaganym szkoleniom wstępnym i okresowym w zakresie bhp, profilaktycznym badaniom lekarskim, a także nieinformowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Zastrzeżenia inspektorów pracy budził również stan techniczny maszyn i urządzeń eksploatowanych w warsztatach szkolnych, a zwłaszcza niedostosowanie do minimalnych wymagań bhp maszyn mających nierzadko po kilkadziesiąt lat.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel