RPD: Słaby zakres pomocy medycznej w placówkach oświatowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 13 stycznia 2014 r.
Poleć znajomemu
RPD: Słaby zakres pomocy medycznej w placówkach oświatowych

Do Rzecznika Praw Dziecka zwracają się zarówno dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice uczęszczających do nich dzieci, jak i same pielęgniarki zatrudnione w szkołach. Wszyscy uważają, że zakres pomocy medycznej w placówkach oświatowych jest zbyt mały i nie stwarza realnych możliwości zapewnienia dzieciom profilaktyki zdrowotnej.

Brak dostępu do opieki medycznej w małych miejscowościach

Największym problemem są normy zatrudniania pielęgniarek w placówkach nauczania i wychowania, które są uzależnione wyłącznie od liczby uczniów w placówce. Konsekwencją przyjęcia takiego kryterium jest to, że małe szkoły, w których liczba uczniów nie przekracza 250, mają zagwarantowaną opiekę pielęgniarską w wymiarze tylko 4 godzin tygodniowo.  Biorąc pod uwagę to, że małe placówki oświatowe to głównie przedszkola, w których niezwykle istotna jest profilaktyka zdrowotna oraz placówki położone na terenach wiejskich, gdzie dostęp do specjalistycznej opieki jest ograniczony skutkuje tym, że dzieci najbardziej potrzebujące opieki na ternie placówki nauczania i wychowania są jej w praktyce pozbawione.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się  do Ministra Zdrowia z prośbą o przeanalizowanie problemu opieki medycznej w szkołach i podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne dzieci na terenie placówek oświatowych.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2014 r. (ZSS/500/1/2014/EK).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel