Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

RPO przeciw pełnieniu funkcji wychowawcy klasy przez katechetów

Data publikacji: 9 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
RPO przeciw pełnieniu funkcji wychowawcy klasy przez katechetów

Rozwiązywanie problemów natury organizacyjnej poprzez zmianę przepisów dotyczących tak wrażliwej kwestii jak nauczanie religii i wychowawstwo, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, nie może mieć miejsca. Rzecznik wyraził negatywną opinię o proponowanych zmianach, które mają umożliwić pełnienie funkcji wychowawcy klasy nauczycielom religii.

Umożliwienie pełnienia wychowawstwa klasy katechetom

Przypomnijmy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje od 1 września 2018 r. umożliwić pełnienie funkcji wychowawcy klasy także nauczycielom religii. W ocenie resortu edukacji takie rozwiązanie spełni oczekiwania zarówno władz kościelnych, jak dyrektorów, którzy niekiedy nie mają komu powierzyć tej funkcji.

Więcej na temat projektu w artykule: Nauczyciel religii będzie mógł być wychowawcą klasy
Propozycja MEN wzbudziła duże kontrowersje

Po opublikowaniu projektu opinia publiczna mocno zareagowała, o czym świadczą doniesienia prasowe a także skargi kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wątpliwości budzi łączenie funkcji wychowawcy klasy tj. grupy uczniów o różnych wyznaniach z nauczaniem religii konkretnego wyznania, głównie jednak Kościoła Katolickiego.

Wpierw wolność jednostki, a potem interes związków wyznaniowych

Wątpliwości Rzecznika budzi oparcie uzasadnienia projektu rozporządzenia głównie na odniesieniu się do postulatów kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzących nauczanie religii w szkołach, bez odwołania się do indywidualnego aspektu wolności sumienia i wyznania. Ponadto – w ocenie Rzecznika – umożliwienie pełnienia funkcji wychowawcy katechetom nie jest właściwym sposobem rozwiązywania problemów organizacyjnych szkół.

Zakaz pełnienia funkcji wychowawcy klasy przez katechetów jest uzasadniony

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, „Zakaz przyjmowania funkcji wychowawcy przez katechetów przez lata nie budził wątpliwości i był traktowany jako gwarant wolności sumienia i wyznania uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, bądź uczęszczających na lekcje religii mniejszościowych, a także stanowił jeden z elementów praktycznej realizacji zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych wywodzonej z art. 25 Konstytucji RP”.

Nie bez znaczenia jest sposób zatrudniania katechetów

W uzasadnieniu MEN wskazuje, że obecnie nauczyciele religii często są także nauczycielami przedmiotów, zwykle są to wówczas osoby świeckie. Rzecznik jednak zwraca uwagę, że zgodnie z projektowanym rozporządzeniem funkcję wychowawcy klasy będzie mogła pełnić także osoba duchowna. Co więcej, możliwość nauczania religii w danej placówce wiąże się z koniecznością posiadania misji kanonicznej. „W konsekwencji na status nauczycieli religii istotny wpływ wywiera możliwość cofnięcia misji kanonicznej. Może do niego dojść m.in. z powodu drastycznego naruszenia dyscypliny kościelnej, dokonania czynów niezgodnych z moralnością i obyczajami katolickimi lub wystąpieniem niezgodności doktrynalnej z nauczaniem Kościoła” – podkreśla Rzecznik.

„Decyzja dyrektora szkoły o powierzeniu określonych obowiązków nauczycielowi religii nigdy nie będzie miała zatem charakteru w pełni autonomicznego. Misja kanoniczna jest niejako gwarantem wierności danego katechety doktrynie kościoła, który go desygnował” – jak czytamy w piśmie RPO.
Uczniowie mogą chcieć zmienić klasę, w której wychowawcą miałby być katecheta

Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega zagrożenia związane z umożliwieniem pełnienia funkcji wychowawcy klasy katechetom  tj. m.in. „ograniczenie swobody podejmowania decyzji co do wyboru lekcji religii przez uczniów i rodziców”, a ponadto „może to być powód rezygnacji uczniów z nauki w określonej klasie pomimo profilu nauczania zgodnego z zainteresowaniami tych uczniów”.

Obecnie projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych. O dalszych pracach nad zmianą przepisów będziemy na bieżąco informować na łamach aktualności Portalu Oświatowego.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel