RPO: Wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny być jednakowe dla wszystkich

Data publikacji: 20 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
RPO: Wskaźniki oceny pracy nauczycieli powinny być jednakowe dla wszystkich

Pozostawienie określenia wskaźników oceny pracy nauczycieli na poziomie placówki będzie skutkować niespójnym systemem oceniania nauczycieli, opierającym się nie tyle na specyfice pracy danej szkoły co upodobań jej dyrektora. Na ten problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do MEN.

Od września nowe zasady oceny pracy

Od 1 września 2018 r. zmienią się zasady oceniania nauczycieli. Szczegółowe warunki dokonywania oceny pracy będzie określać rozporządzenie, jednakże wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole ma już określić regulamin ustalany przez dyrektora szkoły.

Od oceny pracy wiele będzie zależało

Warto zwrócić uwagę, że ocena pracy nauczycieli zyska na swojej doniosłości, ponieważ może umożliwić skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz być podstawą przyznania nowego składnika wynagrodzenia tj. dodatku za wyróżniającą pracę. W związku z tym niezwykle ważne jest, by system oceniania nauczycieli był spójny dla wszystkich nauczycieli a nie opierał się na preferencjach kierownika danej placówki.

Rzecznik prosi MEN o weryfikację przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich negatywnie ocenia rozwiązanie, w którym w regulaminach tworzonych na poziomie danej placówki i tylko dla niej były uregulowane wskaźniki oceny pracy nauczycieli, które określają poziom spełniania poszczególnych kryteriów oceny ich pracy. „Takie rozwiązanie oznacza zatem, że poziom realizowania przez nauczycieli takiego  samego kryterium, wspólnego dla wszystkich nauczycieli będzie różny, zależny  wyłącznie od dyrektora danej szkoły” – zauważa Rzecznik.  Analogiczne uwagi dotyczą określenia wskaźników oceny pracy dyrektorów placówek, które mają być określone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny dla podległych mu jednostek.

„W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich niezagwarantowanie nauczycielom  oraz dyrektorom szkół jednolitego sposobu oceny ich pracy, niezależnego  od „szkolnych” bądź „lokalnych” uwarunkowań, może  budzić  wątpliwości pod kątem  zapewnienia przestrzegania podstawowych praw i wolności przysługujących  obywatelom”.

Wskaźniki oceny pracy nauczycieli i dyrektorów powinny znaleźć się w rozporządzeniu

Jak pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do resortu edukacji, wskaźniki oceny pracy nauczycieli określające poziom spełniania poszczególnych kryteriów powinny znaleźć się co najmniej w rozporządzeniu.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel