Zapraszamy na szkolenie „Jak dokonać zwolnień w placówce oświatowej”

Data publikacji: 11 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Zapraszamy na szkolenie „Jak dokonać zwolnień w placówce oświatowej”

Zbliża się maj, który w roku szkolnym będzie miesiącem wyjątkowo intensywnych poczynań kadrowych, zwłaszcza w związku z wdrażaną reformą oświaty. Już 11 maja odbędzie się szkolenie „Jak dokonać zwolnień w placówce oświatowej”, podczas którego wyjaśnimy krok po kroku, jakie rozwiązania stosować w majowym ruchu kadrowych. Zachęcamy do rejestracji!

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie dyrektorów do podejmowania trudnych przedsięwzięć kadrowych w maju 2017 r., a więc tuż przed pierwszymi zmianami strukturalnymi w systemie oświaty. Odpowiemy na pytania, kiedy należy zwolnić nauczyciela, a kiedy można poszukać alternatyw i utrzymać go przy zatrudnieniu. Poruszymy również zagadnienie urlopu dla poratowania zdrowia i emerytur nauczycielskich, nawiązując do reformy oświaty. Z praktyki szkolnej wiadomo, że nauczyciele korzystający z tych uprawnień chętniej decydują się na dobrowolne odejście z pracy.

Dyrektorzy  i przedstawiciele organów prowadzących dowiedzą się, jakie rozwiązania kadrowe należy lub można stosować w okresie wdrażania reformy. Dyrektorów poinformujemy również o tym, do kiedy będą zajmować stanowiska kierownicze. Informacje przez nas przekazane umożliwią dyrektorom podjęcie decyzji, które będą prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznie uzasadnione. Postaramy się przedstawić różne rozwiązania, które zminimalizują ryzyko sporu z pracownikiem przed sądem pracy i ogólnie pozwolą na dokonanie zwolnień w placówce z jak najmniejszym dla niej obciążeniem. Poza tym Nasi słuchacze dowiedzą się, w jakich okolicznościach mogą udzielić urlopu zdrowotnego i czy pomoże to rozwiązać problem nadwyżek kadrowych powstałych w wyniku reformy.

Plan szkolenia

Część I

 • wygaszanie gimnazjów - co stanie się z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia, wypowiedzenia),
 • jak przeprowadzić nową procedurę zwolnień - dokładne wyjaśnienie krok po kroku,
 • odrębności w przypadku przekształcenia gimnazjum lub włączenia go do innej szkoły, jak również w przypadku przekształcenia zespołu szkół,
 • alternatywy dla zwolnień: przeniesienie służbowe, uzupełnienie etatu, 
 • co będzie się działo w innych rodzajach szkół,
 • obowiązki informacyjne dyrektorów względem pracowników szkół,
 • dalsze losy dyrektorów gimnazjów i innych szkół.

Część II

 • skorzystanie z uprawnień emerytalnych jako alternatywa dla dalszego zatrudnienia,
 • okresy składkowe i nieskładkowe,
 • przesłanki nabycia prawa do emerytury i świadczenia kompensacyjnego
 • przepisy przejściowe dotyczące emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela,
 • odprawa emerytalna i wcześniejsza nagroda jubileuszowa,

Część III

 • przesłanki udzielenia urlopu zdrowotnego, (pierwszego w życiu i kolejnego)
 • urlop zdrowotny a emerytura i świadczenie kompensacyjne,
 • obowiązki dyrektora i nauczyciela podczas urlopu zdrowotnego,
 • zakończenie urlopu zdrowotnego,
 • urlop zdrowotny jako narzędzie kadrowe.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel