ZNP: Apel o zawieszenie rozmów ws. Karty Nauczyciela

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia rozmów na temat Karty Nauczyciela, do czasu aż MEN ustosunkuje się do samorządowych propozycji zmian w przepisach oświatowych.

Rozmowy trwają, a MEN nie zajmuje swojego stanowiska

Od lipca br. trwają rozmowy na temat Karty Nauczyciela. Do tej pory odbyły się spotkania dotyczące: urlopów, wynagrodzeń i kształcenia nauczycieli. Jak oświadcza Prezes ZNP,  „w czasie tzw. rozmów karcianych mamy do czynienia z brakiem stanowiska ministerstwa w sprawach objętych tematyką dyskusji, w tym propozycji samorządów; zmienną postawą przedstawiciela ministerstwa edukacji podczas rozmów, a także z brakiem wizji ministerstwa w sprawie przyszłego kształtu pragmatyki nauczycielskiej”.

„Samorządowa wojna przeciwko nauczycielom”

Na ostatnim spotkaniu strona samorządowa przedstawiła bardzo radykalne propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, proponując m.in.:

  • ograniczenie obowiązywania Karty Nauczyciela tylko do nauczycieli i wychowawców,
  • odstąpienie od nawiązywania stosunku pracy na podstawie mianowania, zatrudnianie nauczycieli kontraktowych wyłącznie na umowy na czas określony,
  • likwidację dodatku uzupełniającego,
  • zwiększenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalanie przez organ prowadzący m.in. pensum nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • zniesienie limitu liczby uczniów w szkołach przekazywanych do prowadzenia innym podmiotom oraz wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy przekazaniu szkoły.
„Samorządy szukają pieniędzy w kieszeniach nauczycieli i wydatkach związanych z prowadzeniem szkół. Usiłują narzucić swoje restrykcyjne propozycje funkcjonowania i finansowania oświaty w Polsce. Na tym etapie jest to już prawie - samorządowa wojna przeciwko nauczycielom.” - mówił Prezes ZNP w czasie konferencji prasowej.

MEN pełni rolę arbitra w rozmowach, a powinien czynnie brać w nich udział

Prezes Związku podkreślił, że dziś to ministerstwo edukacji odpowiada za politykę państwa w zakresie oświaty i wychowania. Postawa MEN, w oczach ZNP, to zdystansowanie się od rozmów dotyczących pragmatyki nauczycielskiej i coraz bardziej widoczna próba przeniesienia na samorządy terytorialne odpowiedzialności za całość funkcjonowania szkół. ZNP nie może się zgodzić na przyjętą przez resort edukacji rolę arbitra pomiędzy stroną samorządową a stroną związkową.

ZNP oczekuje zajęcia stanowiska przez MEN i przesunięcia dalszych rozmów

ZNP oczekuje zajęcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowiska w zakresie spraw będących przedmiotem negocjacji i samorządowych propozycji. W związku z tym, związek zaapelował do minister edukacji Krystyny Szumilas o przesunięcie kolejnego spotkania, planowanego na 18 września i ustalenie terminu tego spotkania po 25 września. Tego dnia zbiera się Zarząd Główny ZNP, który dokona oceny dotychczasowego przebiegu rozmów i stanowiska MEN oraz dalszego zaangażowania ZNP w toczącą się debatę.

Źródło:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel