ZNP krytykuje nowe przepisy płacowe dotyczące nauczycieli

Data publikacji: 24 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
ZNP krytykuje nowe przepisy płacowe dotyczące nauczycieli

17 lutego MEN przeprowadził spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, którego tematem był projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. ZNP uważa, że planowane zmiany nic nie wnoszą i jedynie uwłaczają godności zawodu nauczyciela.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przypomnijmy, że 25 stycznia opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego, w którym zaplanowano podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o ok. 20-40 zł. Zastrzeżenia ZNP wzbudziła iluzoryczność podwyżek, które zdaniem związku jedynie uwłaczają godności zawodu nauczyciela. ZNP wskazał też, że w niektórych przypadkach stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są niższe od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to nauczyciela stażysty i kontraktowego, co zdaniem ZNP generuje dość istotny problem braku możliwości podwyższenia wynagrodzenia takich nauczycieli do minimalnego za pomocą dodatków do wynagrodzenia, gdyż nauczyciele stażyści i kontraktowi albo w ogóle nie nabywają do nich prawa albo otrzymują te dodatki w niewielkiej wysokości.

Postulowane zmiany

ZNP zaproponowało wprowadzenie minimalnych stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy. Zdaniem związku często dodatki te ustalane są przez organy prowadzące jedynie w symbolicznych kwotach. Związek wskazał również na konieczność zagwarantowania nauczycielom wychowania przedszkolnego dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oddziału, jak również ujednolicenia treści rozporządzenia w zakresie dodatku za warunki pracy nauczycieli. Zwrócono również uwagę na celowość wprowadzenia regulacji umożliwiającej obliczenie   stawki osobistego zaszeregowania nauczycieli.

Źródło:

  • Strona internetowa ZNP (http://www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel