Nauczyciel zawodu nie podlega ograniczeniu dodatkowego zatrudnienia

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 1 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną, w skład której wchodzą technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Czy na zatrudnienie na język angielski nauczyciela (część etatu) zatrudnionego w innej szkole w pełnym wymiarze musimy uzyskać zgodę dyrektora jego macierzystej szkoły? Jak należy interpretować przepisy art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - czy dotyczą one tylko teoretycznych przedmiotów zawodowych?
Odpowiedź: Tak. Nauczyciel zespołu szkół składającego się z technikum i zasadniczej szkoły zawodowej musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły macierzystej na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.

Zasada ograniczenia dodatkowego zatrudnienia …

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego zakazu, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ust. 1-2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole lub placówce wymaga zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, ale dopiero od 1 września 2017 r.

… doznaje wyłączeń podmiotowych

Powyższego ograniczenia nie stosuje się do:

  • nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych (art. 222. ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Mimo pewnych nieścisłości legislacyjnych wydaje się jednak, że intencją ustawodawcy było wyłączenie z kręgu nauczycieli podlegających powyższemu ograniczeniu nauczycieli zawodu, a mianowicie nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Co za tym idzie, nauczyciel języka angielskiego musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, mimo że zatrudnienie to nastąpi w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel