Obowiązkowa umowa o pracę w niepublicznym punkcie przedszkolnym

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 5 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jesteśmy niepublicznym punktem przedszkolnym, w którym wszyscy pracownicy świadczą pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy także nas będzie dotyczył obowiązek zatrudniania na umowę o pracę od 1.01.2018?
Odpowiedź: Od 1.09.2018 r. nauczyciele zatrudniani w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkołach i przedszkolach niepublicznych będą zatrudniani wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to również innych form wychowania przedszkolnego, w tym punktów przedszkolnych.

Obowiązkowe umowy o pracę dla nauczycieli także w puntach przedszkolnych

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zmieniając Kartę Nauczyciela, wprowadza nowy przepis, zgodnie z którym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy (art. 76 pkt 14 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Zmiana ta ma wejść w życie z dniem 1 września 2018 r. (art. 147 pkt 3 ww. projektu).

Oznacza to, że od 1.09.2018 r. nauczyciele:
  • publicznych przedszkoli,
  •  szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkoli niepublicznych,
  • niepublicznych placówek,
  • szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
     będą mogli być zatrudniani wyłącznie w ramach stosunku pracy, a nie na podstawie umów cywilnoprawnych czy prowadzonej działalności gospodarczej.
    Dotyczy to również innych form wychowania przedszkolnego, w tym punktów przedszkolnych.
  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) – art. 76 pkt 14, art. 147 pkt 3.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel