Zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu w praktyce

Joanna  Swadźba

Joanna Swadźba

Prawnik, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, specjalista prawa oświatowego i socjalnego, autorka licznych artykułów z zakresu prawa
Data publikacji: 23 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum posiadający kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego straci pracę od września 2017 r. lub w kolejnym roku szkolnym. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 32 letnim stażem , po pięcioletnich studiach na AWF . W szkole podstawowej, w której nauczyciel mógłby być zatrudniony, pracujący od tego roku szkolnego pedagog szkolny aktualnie ukończył studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Kto w przypadku wolnego stanowiska pracy nauczyciela wychowania fizycznego będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu na tym stanowisku?
Odpowiedź: Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów przysługuje nauczycielom ubiegającym się o zatrudnienie. Niemniej jednak jeśli nauczyciel jest już zatrudniony w danej szkole, a uzyska kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu, to nie stara się o nowe zatrudnienie, a jedynie jego warunki pracy zostaną zmodyfikowane. W konsekwencji dyrektor szkoły podstawowej może w ogóle nie dokonywać zatrudnienia nowych nauczycieli, przez co nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny nie będzie miał okazji skorzystać z przysługującego mu pierwszeństwa w zatrudnieniu.
Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla nauczyciela w stanie nieczynnym

Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali  informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy na II etapie wygaszania gimnazjum (w roku szkolnym 2018/2019).
Wobec nauczycieli gimnazjów, którzy ze względów organizacyjnych od 1 września 2017 r. nie mogą być dalej zatrudniani przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy, jeśli zostaną przeniesieni w stan nieczynny.

Pierwszeństwo, o którym mowa powyżej, przysługuje w zatrudnieniu, a więc wobec innych kandydatów starających się o zatrudnienie, a nie wobec zatrudnionych już nauczycieli, którzy np. po uzyskaniu kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu będą mogli w tej samej szkole nauczać kolejnego przedmiotu. Zatem w przypadku opisanym w pytaniu nauczycielowi ustawowe pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeżeli dyrektor przydzieli zajęcia nauczycielowi już zatrudnionemu w szkole. Nie powstanie bowiem wtedy wolne stanowisko pracy.

Problemy praktyczne

Na marginesie wskazać należy, że ustawa milczy kto ma pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy, jeśli o to miejsce starać się będzie np. kilku nauczycieli, którym przysługuje takie pierwszeństwo w zatrudnieniu. W tej sytuacji uznać należy, że to dyrektor szkoły będzie mógł wybrać kandydata, który jego zdaniem w największym stopniu spełnia wymagania kwalifikacyjne na to stanowisko.

Joanna Swadźba

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel