Przeniesienie przymusowe do innej szkoły zawieszone do 31 sierpnia 2019 r.

Marta Wysocka

Marta Wysocka

Data publikacji: 2 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: W naszej szkole podstawowej na chwilę obecną brakuje etatu w edukacji wczesnoszkolnej dla 3 nauczycielek. Dyrektor nowo powstającej szkoły podstawowej, do której odchodzą uczniowie naszej szkoły zgłosił zapotrzebowanie na 3 etaty na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dwie nauczycielki zgłosiły się i od 1 września będą pracowały w tej nowo powstałej szkole podstawowej natomiast trzecia wskazana przez dyrektora nauczycielka nie wyraża zgody. Wśród grona pedagogicznego nie ma więcej chętnych osób do zmiany miejsca pracy. Czy organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela bez jego zgody do innej placówki, jeśli w tej placówce brakuje specjalistów?
Odpowiedź: Nie. Obecnie organ prowadzący nie może przenieść nauczyciela do innej placówki bez jego zgody w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły.

Transfer do innej szkoły niemożliwy bez zgody nauczyciela

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko jest obecnie możliwe tylko w trybie przewidzianym art. 18 Karty Nauczyciela – przepis ten przewiduje konieczność wyrażenia przez nauczyciela zgody na przeniesienie. W okresie przejściowym zastosowanie tego przepisu zostało rozszerzone także na nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto przeniesienie nauczyciela z urzędu w tym trybie za jego zgodą nie wymaga zapewnienia w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem (art. 220 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Przeniesienie przymusowe zawieszone do 31 sierpnia 2019 r.

Przepisy ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe zawiesiły natomiast stosowanie  art. 19 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący mógł przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły bez jego zgody (art. 220 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Ponowne stosowanie art. 19 Karty Nauczyciela będzie możliwe od 1 września 2019 r. (art. 220 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe(.

Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe zawieszają stosowanie w okresie przejściowym art. 19 Karty Nauczyciela. Uniemożliwia to przenoszenie nauczycieli mianowanych bez ich zgody, pozostawiając decyzję o ewentualnym przeniesieniu samemu nauczycielowi.
Marta Wysocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel