Uzupełnienie etatu z godzinami ponadwymiarowymi – czy to możliwe

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 24 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum ma 16 godzin matematyki (4 klasy po 4 godziny) będzie uzupełniał etat w szkole podstawowej, w której ma 5 godzin matematyki. Trudno więc zabrać w jednej klasie 3 godziny matematyki i dać innemu nauczycielowi. Czy w takiej sytuacji nauczyciel może uzupełniać etat z godzinami ponadwymiarowymi?
Odpowiedź: Nie. Organ prowadzący może zobowiązać nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć tylko do pełnego wymiaru. Dodatkowe godziny można powierzyć nauczycielowi jedynie na podstawie odrębnej umowy o pracę.

Nowości w zakresie uzupełniania etatu

W okresie do 31 sierpnia 2019 r. organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W okresie reformy organ prowadzący może zobowiązać do uzupełniania etatu także nauczyciela, któremu do pełnego obowiązkowego wymiaru zajęć brakuje więcej niż ½ etatu.

Dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora szkoły macierzystej

W wyniku uzupełnienia nadal jednak nauczyciel musi osiągnąć pełny obowiązkowy wymiar zajęć. Jeżeli więc nauczycielowi brakuje 2 godzin do pełnego wymiaru zajęć, nie może być zobowiązany do uzupełnienia etatu w wyższym wymiarze. Na dodatkowe godziny szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat, może nawiązać z nim dodatkowy stosunek pracy. Podjęcie takiego dodatkowego zatrudnienia od  1 września 2017 r. wymagać jednak będzie zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia (art. 222 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Nauczyciel nie może uzupełniać etatu w innej szkole większą ilością godzin, aniżeli brakuje mu do pełnego wymiaru zajęć w macierzystej placówce. Na dodatkowe godziny można nauczyciel zatrudnić w ramach odrębnej umowy o pracę.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel