Uzupełnienie etatu z godzinami ponadwymiarowymi – czy to możliwe

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 24 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum ma 16 godzin matematyki (4 klasy po 4 godziny) będzie uzupełniał etat w szkole podstawowej, w której ma 5 godzin matematyki. Trudno więc zabrać w jednej klasie 3 godziny matematyki i dać innemu nauczycielowi. Czy w takiej sytuacji nauczyciel może uzupełniać etat z godzinami ponadwymiarowymi?
Odpowiedź: Nie. Organ prowadzący może zobowiązać nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć tylko do pełnego wymiaru. Dodatkowe godziny można powierzyć nauczycielowi jedynie na podstawie odrębnej umowy o pracę.
Nowości w zakresie uzupełniania etatu

W okresie do 31 sierpnia 2019 r. organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W okresie reformy organ prowadzący może zobowiązać do uzupełniania etatu także nauczyciela, któremu do pełnego obowiązkowego wymiaru zajęć brakuje więcej niż ½ etatu.
Dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora szkoły macierzystej

W wyniku uzupełnienia nadal jednak nauczyciel musi osiągnąć pełny obowiązkowy wymiar zajęć. Jeżeli więc nauczycielowi brakuje 2 godzin do pełnego wymiaru zajęć, nie może być zobowiązany do uzupełnienia etatu w wyższym wymiarze. Na dodatkowe godziny szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat, może nawiązać z nim dodatkowy stosunek pracy. Podjęcie takiego dodatkowego zatrudnienia od  1 września 2017 r. wymagać jednak będzie zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia (art. 222 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Nauczyciel nie może uzupełniać etatu w innej szkole większą ilością godzin, aniżeli brakuje mu do pełnego wymiaru zajęć w macierzystej placówce. Na dodatkowe godziny można nauczyciel zatrudnić w ramach odrębnej umowy o pracę.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel