Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów na nowych zasadach

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 4 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów na nowych zasadach

Od początku 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Określa ono warunki przyznawania środków z funduszu, w tym ich wysokość. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie także dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 8 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przewiduje, że dofinansowanie mogą otrzymać:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • jednostki samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:
 • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
 • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(§ 4 ww. rozporządzenia).
Wniosek o przyznanie dofinansowania - 11 niezbędnych elementów

Sporządzając wniosek, należy wykazać następujące informacje:

 1. nazwę i adres wnioskodawcy,
 2. NIP lub REGON,
 3. nazwę i opis zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej, w szczególności: termin i miejsce realizacji, częstotliwość zajęć oraz przewidywaną liczbę uczestników,
 4. informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy wniosek,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zajęć pochodzących z innych źródeł,
 6. kalkulację przewidywanych kosztów,
 7. kalkulację przewidywanych dochodów oraz innych korzyści związanych z realizacją zajęć,
 8. kwoty środków Funduszu otrzymane w roku złożenia wniosku i roku go poprzedzającym,
 9. wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki Funduszu,
 10. informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów,
 11. wskazanie imion i nazwisk osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.
Do wniosku należy dołączyć także:
 1. preliminarz kosztów: bezpośrednich i pośrednich,
 2. program i regulamin zajęć lub zadań z zakresu aktywności fizycznej,
 3. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie albo informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 4. statut.
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie ministra sportu z 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. nr 217, poz. 1290).
 • Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 8 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2222).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel