Nowe kwalifikacje trenera sportowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Nowe kwalifikacje trenera sportowego

23 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 25 czerwca 2010 r. -  o sporcie. Od tego dnia aby zostać trenerem lub instruktorem sportu  wystarczy spełnić  4 warunki. Sprawdź jakie!

23 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 25 czerwca 2010 r. -  o sporcie. Od tego dnia aby zostać trenerem lub instruktorem sportu  wystarczy spełnić  4 warunki. Sprawdź jakie!

Kwalifikacje trenera i instruktora sportu

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

 

 
  • Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) - art. 41 ust. 3.
  • Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. , poz. 829) - art. 25 pkt 1.
 
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
kwalifikacje zawodowe

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel