Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów podpisane

Data publikacji: 12 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów podpisane

10 czerwca br. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych. Nowe regulacje wchodzą w życie 1 września 2015 r.

10 czerwca br. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych. Nowe regulacje wchodzą w życie 1 września 2015 r.

Od nowego roku szkolnego będą obowiązywać nowe regulacje dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Główne zmiany polegają na:

  • możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle, uczeń będzie musiał przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, które będzie podstawą do zwolnienia,
  • określeniu, jakie funkcje spełnia ocenianie bieżące ucznia, co jest związane z wprowadzeniem możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym,
  • ustaleniu, że przy określaniu szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego dyrektor będzie zasięgał opinii rady pedagogicznej.

 

Dokładne omówienie wszystkich zmian znajdziesz w artykule: Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promocji uczniów - projekt rozporządzenia

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Źródło:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel