Nowe wzory świadectw ukończenia VI klasy już obowiązują

Data publikacji: 6 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe wzory świadectw ukończenia VI klasy już obowiązują

Od 6 czerwca br. obowiązują przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które wprowadza nowy wzór świadectwa dla uczniów kończących VI klasę szkoły podstawowej. Uczniowie ci otrzymają świadectwo promocyjne do klasy VII.

Jakie wzory zostały zmienione

W załączniku nr 2 do rozporządzenia MEN z 18 stycznia 2017 r. w pkt 1 „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej” pozycje dotyczące wzorów nr 3a, 4a, 5, 6 i 6a otrzymały brzmienie:

  • 3a – MEN-I/3a/2 – dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
  • 4a – MEN-I/3a-w/2 – dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, z wyróżnieniem,
  • 5 – MEN-I/4/2 – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV–VI szkoły podstawowej,
  • 6 – MEN-I/5-SZ/2 – dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania,
  • 6a – MEN-I/5a-SZ/2 – dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego.

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 1083).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel