Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli podpisane!

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 25 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli podpisane!

W Dzienniku Ustaw opublikowano już nowe rozporządzenie dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Sprawdzamy, jakie nowości przewidziano w stosunku do dotychczasowych regulacji, ale także, jakie zmiany nastąpiły w odniesieniu do projektu rozporządzenia.

Zmiany precyzujące w stosunku do projektu

W stosunku do projektu zmodyfikowano definicje ustawowe. Otóż przez gimnazjum, liceum, technikum czy szkołę branżową I stopnia rozumiemy także klasy odpowiednio dotychczasowego gimnazjum, liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Zwłaszcza w przypadku gimnazjum oznacza to, że w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum w zakresie pracy w tych klasach będą obowiązywały wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli gimnazjum. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, że zamiast sformułowania „studia magisterskie” używanego w projekcie pojawiły się dwa sformułowania „jednolite studia magisterskie” i „studia II stopnia”.

Oprócz tego doprecyzowano rozwiązania przejściowe, wskazując, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, posiadają również osoby, które:

1) ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyły studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności), prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, i legitymują się:

a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w pigułce

W pozostałym zakresie w ostatecznym brzmieniu rozporządzenia przewidziano jedynie – w stosunku do projektu - niewielkie zmiany precyzujące, niezmieniające jednak istoty zagadnień. Przypomnijmy więc najważniejsze nowości, które przewiduje omawiane rozporządzenie w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. I tak:

  • co do zasady studia I stopnia będą wystarczały do zatrudnienia jedynie w przedszkolu i szkole podstawowej
  • konieczne studia magisterskie w szkołach ponadpodstawowych,
  • absolwenci zakładu kształcenia nauczycieli nie będą mogli znaleźć zatrudnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych (a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych),
  • nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania przyrody w 6-letniej szkole podstawowej nabyte w wyniku ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych, podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie przyrody w 8-letniej szkole podstawowej, będą mogli uczyć przyrody jedynie w klasie IV.

Przed natychmiastową utratą kwalifikacji nauczycieli uratują rozwiązania przejściowe. Otóż:

  • nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2017 r. na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowają nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  • kwalifikacje zachowają nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 1 września 2017 r., którzy ukończyli studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 21 lutego 2012 r. (tj. dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne), zatrudnieni w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych (szkołach branżowych I stopnia), placówkach oświatowo wychowawczych i placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki zachowają również nauczyciele zatrudnieni 1 września 2017 r., którym na podstawie dotychczasowych kwalifikacji uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel