To już pewne – nowa podstawa programowa podpisana przez MEN!

Data publikacji: 16 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
To już pewne – nowa podstawa programowa podpisana przez MEN!

14 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. To kolejny, bardzo istotny krok w procesie wdrażania reformy oświaty.

Rozporządzenie podpisane po zakończeniu konsultacji

Podpisane rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zostało ono podpisane po trwających od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych. W ramach konsultacji i uzgodnień do Ministerstwa wpłynęły uwagi z 13 resortów. Poza tym 20 uwag przesłała strona samorządowa, jak również partnerzy społeczni (43 uwagi).

Raport z konsultacji społecznych

Uwzględniono m.in. uwagi w zakresie opisu zadań przedszkola, opisu osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, jak również opisu warunków i sposobu realizacji. Część treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego została w związku z uwagami przeformułowana i uporządkowana.

Pewna liczba uwag została uwzględniona w zakresie podstawy programowej w szkołach podstawowych. I tak:

 • w przypadku edukacji wczesnoszkolnej wprowadzono m.in. zmiany w zakresie edukacji informatycznej,
 • w przypadku języka polskiego: dokonano korekty w obszarze tworzenia wypowiedzi,
 • w wymaganiach dotyczących kształcenia językowego uzupełniono treści dotyczące funkcjonalności,
 • rozwinięto treści dotyczące samokształcenia,
 • dokonano zamiany utworów Jana Pawła II Pamięć i tożsamość na Przekroczyć próg nadziei,
 • w przypadku historii: punkt dotyczący II wojny światowej uzupełniono o zagładę Romów; przykłady dotyczące zbrodni niemieckich i sowieckich (Palmiry, Katyń) uzupełniono o kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyznę,
 • w przypadku matematyki i fizyki zadbano o poprawę korelacji międzyprzedmiotowej,
 • w przypadku techniki uzupełniono opis wymagań dotyczących wychowania komunikacyjnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • w przypadku części przedmiotów uzupełniono wymagania dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uwzględniono niektóre uwagi dotyczące uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Uzupełniono również o opis warunków  i sposobu realizacji poszczególnych przedmiotów podstawę programową dla szkoły branżowej I stopnia. Zmiany przewidziano również w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (zmiany porządkujące).

Od 1 września 2017 r. nowa podstawa w klasach I, VI, VII szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa będzie wdrażana stopniowo. Jako pierwsi od 1 września 2017 r. nowej podstawy będą nauczać nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie również obowiązywała:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w branżowej szkole I stopnia,
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą póki co korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników. Nowa podstawa programowa będzie w kolejnych latach szkolnych sukcesywnie obejmowała kolejne roczniki.

Źródło:

 • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel