To już pewne – nowa podstawa programowa podpisana przez MEN!

Data publikacji: 16 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
To już pewne – nowa podstawa programowa podpisana przez MEN!

14 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. To kolejny, bardzo istotny krok w procesie wdrażania reformy oświaty.

Rozporządzenie podpisane po zakończeniu konsultacji

Podpisane rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zostało ono podpisane po trwających od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych. W ramach konsultacji i uzgodnień do Ministerstwa wpłynęły uwagi z 13 resortów. Poza tym 20 uwag przesłała strona samorządowa, jak również partnerzy społeczni (43 uwagi).

Raport z konsultacji społecznych

Uwzględniono m.in. uwagi w zakresie opisu zadań przedszkola, opisu osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, jak również opisu warunków i sposobu realizacji. Część treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego została w związku z uwagami przeformułowana i uporządkowana.

Pewna liczba uwag została uwzględniona w zakresie podstawy programowej w szkołach podstawowych. I tak:

 • w przypadku edukacji wczesnoszkolnej wprowadzono m.in. zmiany w zakresie edukacji informatycznej,
 • w przypadku języka polskiego: dokonano korekty w obszarze tworzenia wypowiedzi,
 • w wymaganiach dotyczących kształcenia językowego uzupełniono treści dotyczące funkcjonalności,
 • rozwinięto treści dotyczące samokształcenia,
 • dokonano zamiany utworów Jana Pawła II Pamięć i tożsamość na Przekroczyć próg nadziei,
 • w przypadku historii: punkt dotyczący II wojny światowej uzupełniono o zagładę Romów; przykłady dotyczące zbrodni niemieckich i sowieckich (Palmiry, Katyń) uzupełniono o kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyznę,
 • w przypadku matematyki i fizyki zadbano o poprawę korelacji międzyprzedmiotowej,
 • w przypadku techniki uzupełniono opis wymagań dotyczących wychowania komunikacyjnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • w przypadku części przedmiotów uzupełniono wymagania dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uwzględniono niektóre uwagi dotyczące uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Uzupełniono również o opis warunków  i sposobu realizacji poszczególnych przedmiotów podstawę programową dla szkoły branżowej I stopnia. Zmiany przewidziano również w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (zmiany porządkujące).

Od 1 września 2017 r. nowa podstawa w klasach I, VI, VII szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa będzie wdrażana stopniowo. Jako pierwsi od 1 września 2017 r. nowej podstawy będą nauczać nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie również obowiązywała:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w branżowej szkole I stopnia,
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą póki co korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników. Nowa podstawa programowa będzie w kolejnych latach szkolnych sukcesywnie obejmowała kolejne roczniki.

Źródło:

 • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel