Zaświadczenie z KRK przez Internet za 20 zł

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu
Zaświadczenie z KRK przez Internet za 20 zł

1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, która umożliwia uzyskanie informacji z KRK przez Internet. Dodatkowo, obniżono wysokość opłaty za udzielenie informacji - do 30 lub 20 zł, w zależności od tego, czy o zaświadczenie o niekaralności zwrócimy się w punkcie KRK czy uzyskamy je drogą elektroniczną.

1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, która umożliwia uzyskanie informacji z KRK przez Internet. Dodatkowo, obniżono wysokość opłaty za udzielenie informacji - do 30 lub 20 zł, w zależności od tego, czy o zaświadczenie o niekaralności zwrócimy się w punkcie KRK czy uzyskamy je drogą elektroniczną.

Zaświadczenie z KRK wymagane od nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych

Jednym z wymogów zatrudnienia w zawodzie nauczyciela na podstawie Karty Nauczyciela jest niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego (art. 10 ust. 5 pkt 4 i ust. 8a Karty Nauczyciela).

Osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w szkołach publicznych także muszą wykazać się niekaralnością za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych).

Do 30 czerwca 2014 r., informację z KRK można było uzyskać wyłącznie w punktach Krajowego Rejestru Karnego, zaś koszt uzyskania tego dokumentu wynosił 50 zł.

Od 1 lipca 2014 r. informację z KRK można uzyskać przez Internet. W przypadku tradycyjnego pozyskania informacji o niekaralności, koszt jej wydania to 30 zł, zaś pobranie informacji przez Internet kosztuje tylko 20 zł.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel