Zmiany w klasyfikacji dochodów oraz wydatków związanych z bezpłatnym podręcznikiem

Data publikacji: 30 kwietnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w klasyfikacji dochodów oraz wydatków związanych z bezpłatnym podręcznikiem

Obowiązuje już nowy, dodatkowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale „801 – Oświata i wychowanie”. Nowy rozdział należy stosować już do wydatków poniesionych w tym roku  – rozporządzenie weszło w życie 25 kwietnia, z mocą od 1 stycznia 2018 r.

Nowy rozdział 80153

W nowym rozdziale „80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” należy klasyfikować dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom:

  • szkół podstawowych,
  • szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • gimnazjów,
  • klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i
  • szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum,

a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel.

Od 2018 r. wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) powinny być klasyfikowane w ww. rozdziale.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów  z 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel