Część etatu dla nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny w ramach reformy oświaty

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 11 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny na podstawie przepisów likwidujących gimnazja. Pojawiła się jednak możliwość przydzielenia mu 5/18 etatu. Czy dyrektor ma obowiązek zaproponować te godziny nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym? Czy nauczyciel może odmówić powrotu do pracy?
Odpowiedź: Dyrektor nie ma obowiązku przywracać nauczyciela do pracy w trakcie stanu nieczynnego, w który został on przeniesiony w gimnazjum lub szkole z klasami dotychczasowego gimnazjum. Nauczyciel ma prawo odmówić powrotu do pracy bez żadnych konsekwencji dla jego stosunku pracy (art. 225 ust. 7 przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe). 

Dyrektor nie musi proponować wolnych godzin nauczycielowi w stanie nieczynnym

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum, inaczej niż w regulacji dotyczącej przenoszenia w stan nieczynny nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, dyrektor nie ma obowiązku "przywrócenia" do pracy nauczyciela, nawet jeżeli powstanie możliwość kontynuacji zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Tym bardziej więc dyrektor nie ma takiego obowiązku w przypadku powstania możliwości kontynuacji zatrudnienia nauczyciela w niepełnym wymiarze.

Nauczyciel nie musi zgadzać się na powrót do pracy

Z drugiej strony, jeżeli nawet dyrektor przedstawi nauczycielowi taką propozycję, to nauczyciel nie musi je przyjmować. Odmowa powrotu do pracy w takim przypadku nie skutkuje przedwczesnym zakończeniem stanu nieczynnego i wygaśnięciem stosunku pracy (art. 225 ust. 7 i art. 227 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe).

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum oraz w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum nie stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel