Podjęcie innej pracy w trakcie stanu nieczynnego – poznaj konsekwencje kadrowe

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 1 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel gimnazjum został przeniesiony w stan nieczynny. Od 1 września podejmie on pracę na stanowisku nauczyciela w innej szkole. Czy będzie mógł otrzymywać równocześnie wynagrodzenie ze stanu nieczynnego i z umowy o pracę?
Odpowiedź: Tak, jeżeli dodatkowe zatrudnienie zostanie nawiązane przed 1 września 2017 r. (pierwszym dniem stanu nieczynnego).

Przyczyny nie tylko organizacyjne

Stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum przeniesionego w stan nieczynny wygasa:

  • z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
  • z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole (art. 225 ust. 7 Przepisów wprowadzających).

Cytowany przepis określa wyczerpujący katalog okoliczności skutkujących wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym.

Przesłanką wygaśnięcia stanu nieczynnego w gimnazjum jest podjęcie zatrudnienia w innej szkole.

Podjęcie zatrudnienia to nie kontynuacja

Do wygaśnięcia stosunku pracy w okresie stanu nieczynnego nie doprowadzi zaś kontynuacja zatrudnienia w innej szkole. Należy przyjąć, że ustawodawca świadomie rozróżnia te pojęcia, tym bardziej, że wyszczególnienie kontynuacji zatrudnienia jako odrębnej przesłanki podjęcia danej czynności kadrowej nastąpiło choćby w art. 222 ust. 1 Przepisów wprowadzających. Skoro zatem w art. 225 ust. 7 Przepisów wprowadzających nie zawarto sformułowania „kontynuacja zatrudnienia w innej szkole”, to oznacza, że zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy kontynuacja ta nie może stanowić przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy w stanie nieczynnym.

Ponadto ustawodawca wskazuje, iż stosunek pracy nauczyciela już przeniesionego w stan nieczynny wygasa w dniu podjęcia zatrudnienia. Jeżeli więc podjęcie dodatkowego zatrudnienia następuje w okresie przebywania w stanie nieczynnym, wówczas niewątpliwie stosunek pracy wygasa. Jeśli zaś podjęcie zatrudnienia nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem stanu nieczynnego, wówczas art. 225 ust. 7 pkt 2 Przepisów wprowadzających nie znajduje zastosowania, gdyż nauczyciel w momencie podjęcia dodatkowego zatrudnienia jeszcze nie przebywał w stanie nieczynnym.

Reasumując, kontynuacja zatrudnienia w innej szkole trwającego przed rozpoczęciem stanu nieczynnego nie skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela gimnazjum. Do wygaśnięcia takiego prowadzi jednak podjęcie zatrudnienia w innej szkole w trakcie stanu nieczynnego.

Jeżeli dodatkowe zatrudnienie zostanie rozpoczęte nie wcześniej niż w pierwszym dniu stanu nieczynnego (1 września), wówczas stosunek pracy ulegnie wygaśnięciu. Jeśli zaś nauczyciel podejmie zatrudnienie przed rozpoczęciem stanu nieczynnego, wówczas będzie zatrudniony w obydwu szkołach, pobierając jednocześnie wynagrodzenie z tytułu stanu nieczynnego oraz wynagrodzenie z tytułu odrębnego stosunku pracy.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel