Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Podjęcie innej pracy w trakcie stanu nieczynnego – poznaj konsekwencje kadrowe

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 1 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel gimnazjum został przeniesiony w stan nieczynny. Od 1 września podejmie on pracę na stanowisku nauczyciela w innej szkole. Czy będzie mógł otrzymywać równocześnie wynagrodzenie ze stanu nieczynnego i z umowy o pracę?
Odpowiedź: Tak, jeżeli dodatkowe zatrudnienie zostanie nawiązane przed 1 września 2017 r. (pierwszym dniem stanu nieczynnego).
Przyczyny nie tylko organizacyjne

Stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum przeniesionego w stan nieczynny wygasa:

  • z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
  • z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole (art. 225 ust. 7 Przepisów wprowadzających).

Cytowany przepis określa wyczerpujący katalog okoliczności skutkujących wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym.

Przesłanką wygaśnięcia stanu nieczynnego w gimnazjum jest podjęcie zatrudnienia w innej szkole.
Podjęcie zatrudnienia to nie kontynuacja

Do wygaśnięcia stosunku pracy w okresie stanu nieczynnego nie doprowadzi zaś kontynuacja zatrudnienia w innej szkole. Należy przyjąć, że ustawodawca świadomie rozróżnia te pojęcia, tym bardziej, że wyszczególnienie kontynuacji zatrudnienia jako odrębnej przesłanki podjęcia danej czynności kadrowej nastąpiło choćby w art. 222 ust. 1 Przepisów wprowadzających. Skoro zatem w art. 225 ust. 7 Przepisów wprowadzających nie zawarto sformułowania „kontynuacja zatrudnienia w innej szkole”, to oznacza, że zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy kontynuacja ta nie może stanowić przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy w stanie nieczynnym.

Ponadto ustawodawca wskazuje, iż stosunek pracy nauczyciela już przeniesionego w stan nieczynny wygasa w dniu podjęcia zatrudnienia. Jeżeli więc podjęcie dodatkowego zatrudnienia następuje w okresie przebywania w stanie nieczynnym, wówczas niewątpliwie stosunek pracy wygasa. Jeśli zaś podjęcie zatrudnienia nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem stanu nieczynnego, wówczas art. 225 ust. 7 pkt 2 Przepisów wprowadzających nie znajduje zastosowania, gdyż nauczyciel w momencie podjęcia dodatkowego zatrudnienia jeszcze nie przebywał w stanie nieczynnym.

Reasumując, kontynuacja zatrudnienia w innej szkole trwającego przed rozpoczęciem stanu nieczynnego nie skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciela gimnazjum. Do wygaśnięcia takiego prowadzi jednak podjęcie zatrudnienia w innej szkole w trakcie stanu nieczynnego.

Jeżeli dodatkowe zatrudnienie zostanie rozpoczęte nie wcześniej niż w pierwszym dniu stanu nieczynnego (1 września), wówczas stosunek pracy ulegnie wygaśnięciu. Jeśli zaś nauczyciel podejmie zatrudnienie przed rozpoczęciem stanu nieczynnego, wówczas będzie zatrudniony w obydwu szkołach, pobierając jednocześnie wynagrodzenie z tytułu stanu nieczynnego oraz wynagrodzenie z tytułu odrębnego stosunku pracy.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel