Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Archiwalny Procedury i regulaminy - wprowadzane w drodze zarządzenia czy uchwały

Pytanie: Dopuszczanie do użytku procedur, regulaminów i instrukcji w przedszkolu odbywa się w drodze uchwały czy zarządzenia dyrektora?

Archiwalny Arkusz organizacyjny w przedszkolu niepublicznym - czy wymagany

Pytanie: Czy przedszkole niepubliczne powinno mieć założony arkusz organizacyjny na dany rok szkolny?

Archiwalny Arkusz organizacyjny w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy przedszkole niepubliczne powinno mieć założony arkusz organizacyjny na dany rok szkolny? Osoba prowadząca placówkę nigdy nie stawiała takiego wymagania.

Archiwalny Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku przygotowania przedszkolnego, a faktyczne wypełnienie obowiązku

Pytanie: Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, zwrócili się z prośbą do dyrektora przedszkola o wydanie zaświadczenia, że w nowym roku szkolnym dziecko będzie w tym przedszkolu spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zaświadczenie to chcą złożyć w obwodowym publicznym przedszkolu. Czy przedszkole lub organ prowadzący przedszkole może ponieść jakieś konsekwencje, jeżeli wyda takie zaświadczenie, a ostatecznie dziecko nie będzie spełniało obowiązku w tym przedszkolu bo np. może zaistnieć sytuacja, że przedszkole nie będzie prowadzić działalności w nowym roku szkolnym?

Archiwalny Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego dla 5-latka

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2010/2011 zaświadczenia o spełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydajemy 5-latkom?

Archiwalny Ksero informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - czy możliwe

Pytanie: Czy kartę  wydawaną z informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  Druk MEN -I/54/2 można kserować i czy należy prowadzić ewidencję tych druków?

Archiwalny Zmiany w statucie przedszkola niepublicznego

Pytanie: Jaka jest procedura dokonywania zmian  w statucie niepublicznego przedszkola. Czy należy zgłaszać zmiany do biura edukacji ?

Archiwalny Programy nauczania w przedszkolu - dokumentacja i terminy

Pytanie: Jaka dokumentacja powinna by gromadzona w prawidłowym procesie dopuszczania programów nauczania dla przedszkola oraz innych programów realizowanych w placówce? Jakie obowiązują terminy?

Archiwalny Program wychowawczy i profilaktyczny w przedszkolu

Pytanie: Czy w przedszkolach wymagane jest obowiązkowe opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego?  

Archiwalny Procedury i regulaminy w przedszkolu

Pytanie: Proszę o wskazanie procedur oraz regulaminów, jakie musi posiadać placówka przedszkola w swojej dokumentacji.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel