Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Archiwalny Dokumentacja i uchwały szkoły i przedszkola przekształcanych w zespół

Pytanie: Z dniem 1 września 2015 r. powstanie zespół szkolno-przedszkolny. Jakiego rodzaju dokumenty powinny być przygotowane do końca sierpnia w związku z procedurą przekształcenia szkoły podstawowej i przedszkola w zespół? Jakie uchwały należy podjąć na radzie sierpniowej? Kiedy powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza?

Archiwalny Zmiany w statucie przedszkola w związku z ustawą rekrutacyjną

Pytanie: Jakie zmiany w statucie przedszkola powinny się pojawić w związku z ustawą rekrutacyjną? Czy organ prowadzący musi przygotować zarządzenie dotyczące kryteriów rekrutacyjnych?

Archiwalny Forma przekazania informacji o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Pytanie: W jakiej formie dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Czy wystarczy lista zbiorcza, czy też należy wystawić każdemu dziecku zaświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym?

Archiwalny Instrukcja kancelaryjna i BIP w placówkach oświatowych

Pytanie: Czy instrukcja kancelaryjna w szkole lub przedszkolu jest obowiązkowa? Czy jest obowiązkowy BIP?  Czy wystarczy, jak w szkole będzie zeszyt lub dziennik wpływu i wypływu dokumentu z datą?

Archiwalny Statut w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym

Pytanie: W szkole podstawowej istnieją dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich oraz punkt przedszkolny dla dzieci 3- i 4-letnich. Jest jeden dyrektor i jedna rada pedagogiczna. Czy szkoła powinna mieć dwa statuty? Jeden do przedszkola, drugi do szkoły? Czy też wystarczy jeden statut szkoły podstawowej z zapisami o wychowaniu przedszkolnym?

Archiwalny Zaświadczenie o gotowości szkolnej i zrealizowaniu obowiązku edukacji przedszkolnej dla dziecka kończącego zerówkę

Pytanie: Czy dzieciom kończącym tzw. zerówkę oprócz zaświadczenia o gotowości szkolnej należy jeszcze wydać zaświadczenie o zrealizowaniu obowiązku edukacji przedszkolnej? We wrześniu 2011 r. trzeba było zawiadomić dyrektora szkoły rejonowej o tym, że dziecko realizuje edukację przedszkolną w moim oddziale przedszkolnym, i to zrobiłam. Do końca kwietnia wydałam już tylko dzieciom zaświadczenia o gotowości szkolnej. Uznałam, że  wydanie zaświadczenia o gotowości szkolnej jednoznacznie określa, że dziecko   zrealizowało obowiązek przedszkolny. Czy powinnam jednak wydać jeszcze jedno zaświadczenie?

Archiwalny Sprawozdanie SIO w punkcie przedszkolnym

Pytanie: W grudniu 2011 r. uchwałą rady gminy w szkole podstawowej otworzono punkt przedszkolny. Działalność punktu finansowana jest z budżetu szkoły. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym jest dyrektor szkoły podstawowej. Czy  sprawozdanie  SIO należy sporządzić oddzielnie dla punktu przedszkolnego i oddzielnie dla szkoły podstawowej?

Archiwalny Instrukcja kancelaryjna w przedszkolu publicznym i niepublicznym

Pytanie: Czy niepubliczne przedszkole powinno posiadać instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt?

Archiwalny Procedury i regulaminy - wprowadzane w drodze zarządzenia czy uchwały

Pytanie: Dopuszczanie do użytku procedur, regulaminów i instrukcji w przedszkolu odbywa się w drodze uchwały czy zarządzenia dyrektora?

Archiwalny Arkusz organizacyjny w przedszkolu niepublicznym - czy wymagany

Pytanie: Czy przedszkole niepubliczne powinno mieć założony arkusz organizacyjny na dany rok szkolny?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel