Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Archiwalny Zmiany w statucie przedszkola niepublicznego

Pytanie: Jaka jest procedura dokonywania zmian  w statucie niepublicznego przedszkola. Czy należy zgłaszać zmiany do biura edukacji ?

Archiwalny Programy nauczania w przedszkolu - dokumentacja i terminy

Pytanie: Jaka dokumentacja powinna by gromadzona w prawidłowym procesie dopuszczania programów nauczania dla przedszkola oraz innych programów realizowanych w placówce? Jakie obowiązują terminy?

Archiwalny Program wychowawczy i profilaktyczny w przedszkolu

Pytanie: Czy w przedszkolach wymagane jest obowiązkowe opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego?  

Archiwalny Procedury i regulaminy w przedszkolu

Pytanie: Proszę o wskazanie procedur oraz regulaminów, jakie musi posiadać placówka przedszkola w swojej dokumentacji.

Archiwalny Program wychowawczy w przedszkolu - zasady dopuszczenia do użytku

Pytanie: Jakim dokumentem przyjmuje się do realizacji wybrany program wychowania przedszkolnego? Z przepisów prawa wynika, że zatwierdza go dyrektor. W obowiązujących kompetencjach rady pedagogicznej brak zapisu (jak poprzednio), że rada przyjmuje uchwałą program do realizacji. Czy można to zdrobić za pomoca zarządzenia dyrektora?

Archiwalny Legitymacja dla sześciolatka

Pytanie: Sześciolatek, który chodzi do przedszkola, prosi o wystawienie dokumentu ze zdjęciem, a w przedszkolu legitymacji się nie wystawia. Czy my, jako szkoła podstawowa, możemy takiemu sześciolatkowi wystawić legitymację, mimo iż nie chodzi do naszej szkoły?

Archiwalny Diagnoza przedszkolna - czy nauczyciel musi opracować dla każdego ucznia indywidualny program wyrównawczy?

Pytanie: Pracuję w grupie dzieci 5- i 6-letnich. Zgodnie z nowa podstawą programową dzieci te zostały objęte diagnozą. Okazuje sie, że nauczyciel bez względu na wyniki diagnozy zobligowany jest do napisania każdemu dziecku indywidualnego programu wyrównywania i korygowania rozwoju. Czy  moi doradcy - metodycy dobrze interpretuja przepisy w tej sprawie?

Archiwalny Arkusz organizacji na rok 2009/2010 w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy jest wzór arkusza organizacji na nowy rok szkolny 2009/2010 obowiązujący w przedszkolu niepublicznym? Czy sporządzenie organizacji placówki niepublicznej na nowy 2009/2010 rok szkolny na ,,starych" arkuszach jest błędem i należy to zmienić?

Archiwalny Program wychowawczy i profilaktyczny w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy  przedszkole niepubliczne ma obowiązek posiadania programu profilaktycznego i wychowawczego?  Jeśli tak, to kto powinien je ,,uchwalić”,  jeśli w placówce nie ma rady rodziców, a w statucie nie ma zapisu dotyczącego tej kwestii?

Archiwalny Informacja o spełnieniu obowiązku przedszkolnego i szkolnego

Pytanie: Jakie są terminy i zasady powiadamiania innych szkół o spełnianiu obowiązku przedszkolnego i szkolnego? Czy muszę powiadamiać innych dyrektorów o przyjęciu dziecka spoza obwodu swojej szkoły czy tylko o spełnianiu przez dzieci tego obowiązku. Jeśli tak to w jakich terminach musżę to zrobić?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel