Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja przedszkola

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej spoczywa na dyrektorze placówki, a także na nauczycielach. Głównymi dokumentami są statut, arkusz organizacyjny czy plan pracy placówki. Ale nie tylko, w tym miejscu znajdziesz także podstawowe informacje na temat prowadzenia dzienników zajęć, zawierania umów z rodzicami, a także zasady przechowywania dokumentacji. Dowiedz się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkola.

Archiwalny Arkusz organizacyjny w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy przedszkole niepubliczne powinno mieć założony arkusz organizacyjny na dany rok szkolny? Osoba prowadząca placówkę nigdy nie stawiała takiego wymagania.

Archiwalny Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku przygotowania przedszkolnego, a faktyczne wypełnienie obowiązku

Pytanie: Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, zwrócili się z prośbą do dyrektora przedszkola o wydanie zaświadczenia, że w nowym roku szkolnym dziecko będzie w tym przedszkolu spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zaświadczenie to chcą złożyć w obwodowym publicznym przedszkolu. Czy przedszkole lub organ prowadzący przedszkole może ponieść jakieś konsekwencje, jeżeli wyda takie zaświadczenie, a ostatecznie dziecko nie będzie spełniało obowiązku w tym przedszkolu bo np. może zaistnieć sytuacja, że przedszkole nie będzie prowadzić działalności w nowym roku szkolnym?

Archiwalny Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego dla 5-latka

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2010/2011 zaświadczenia o spełnianiu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydajemy 5-latkom?

Archiwalny Ksero informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - czy możliwe

Pytanie: Czy kartę  wydawaną z informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  Druk MEN -I/54/2 można kserować i czy należy prowadzić ewidencję tych druków?

Archiwalny Zmiany w statucie przedszkola niepublicznego

Pytanie: Jaka jest procedura dokonywania zmian  w statucie niepublicznego przedszkola. Czy należy zgłaszać zmiany do biura edukacji ?

Archiwalny Programy nauczania w przedszkolu - dokumentacja i terminy

Pytanie: Jaka dokumentacja powinna by gromadzona w prawidłowym procesie dopuszczania programów nauczania dla przedszkola oraz innych programów realizowanych w placówce? Jakie obowiązują terminy?

Archiwalny Program wychowawczy i profilaktyczny w przedszkolu

Pytanie: Czy w przedszkolach wymagane jest obowiązkowe opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego?  

Archiwalny Procedury i regulaminy w przedszkolu

Pytanie: Proszę o wskazanie procedur oraz regulaminów, jakie musi posiadać placówka przedszkola w swojej dokumentacji.

Archiwalny Program wychowawczy w przedszkolu - zasady dopuszczenia do użytku

Pytanie: Jakim dokumentem przyjmuje się do realizacji wybrany program wychowania przedszkolnego? Z przepisów prawa wynika, że zatwierdza go dyrektor. W obowiązujących kompetencjach rady pedagogicznej brak zapisu (jak poprzednio), że rada przyjmuje uchwałą program do realizacji. Czy można to zdrobić za pomoca zarządzenia dyrektora?

Archiwalny Legitymacja dla sześciolatka

Pytanie: Sześciolatek, który chodzi do przedszkola, prosi o wystawienie dokumentu ze zdjęciem, a w przedszkolu legitymacji się nie wystawia. Czy my, jako szkoła podstawowa, możemy takiemu sześciolatkowi wystawić legitymację, mimo iż nie chodzi do naszej szkoły?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel