Godziny ponadwymiarowe nauczyciela niepełnosprawnego od 1 września 2018 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Od 1 września 2018 r. nauczyciel z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie miał obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. Czy będzie można takiemu nauczycielowi przydzielać godziny ponadwymiarowe?
Odpowiedź: Nie. Nauczycielowi nie będzie można przydzielić godzin ponadwymiarowych.

Nauczyciel z obniżonym pensum bez godzin ponadwymiarowych

Od 1 września 2018 r. nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę (art. 42a ust. 1a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.). Jednocześnie, nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych (art. 42a ust. 3 Karty Nauczyciela). 

Oznacza to, że nauczyciel, któremu w związku z niepełnosprawnością zostanie obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nie będzie mógł realizować godzin ponadwymiarowych.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel