Dopasuj treści do swoich potrzeb.

Wybierz filtr:

Wyłącz filtry

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, a także realizowania przez nauczycieli doraźnych zastępstw. Postępuj zgodnie z radami naszych Ekspertów i optymalnie zarządzaj czasem pracy swoich pracowników!

Doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może realizować godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa?

O przydziale godzin ponadwymiarowych nauczycielom decyduje dyrektor

Wszelkie decyzje dotyczące przydziału godzin ponadwymiarowych podejmuje dyrektor. Na przydział tych godzin nie ma wpływu organ prowadzący przedszkole ani rada pedagogiczna. W niektórych przypadkach jednak dyrektor potrzebuje zgody samego nauczyciela.

Dopełnienie godzinami zajęć indywidualnych do pensum wymaga zgody nauczyciela

Nauczyciel zatrudniony na część etatu może mieć zwiększony czasu pracy o zajęcia nauczania indywidualnego pod warunkiem, że wyrazi zgodę. Gdy zaś nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, godziny nauczania indywidualnego mogą stanowić godziny ponadwymiarowe. 

Przydział godzin ponadwymiarowych - rola rady pedagogicznej

Pytanie: Organ prowadzący nakazał przydział każdemu nauczycielowi po 4 godziny ponadwymiarowe. Wiąże się to z koniecznością zwolnień tych nauczycieli, którzy pracowali na niepełnym etacie. Czy rada pedagogiczna ma prawo odmówić takiego przydziału godzin ponadwymiarowych (oczywiście w trosce o koleżanki, które tracą pracę)?

Dyrektor nie może zgodzić się na zastępstwa koleżeńskie

Dyrektor przedszkola decyduje komu i w jakim wymiarze przydzieli godziny doraźnych zastępstw. Niedopuszczalne jest, aby w przedszkolu funkcjonowały tzw. zastępstwa koleżeńskie. Wewnętrzne regulacje w tym zakresie np. w formie regulaminu zastępstw koleżeńskich są niedopuszczalne i powinny być jak najszybciej usunięte.

Nauczyciel nie może odmówić realizacji godzin doraźnych zastępstw

Dyrektor decyduje, który nauczycieli będzie musiał zrealizować ile godzin doraźnych zastępstw. Na nauczycieli uchylających się od tego obowiązku dyrektor może nałożyć kary porządkowe.

Realizacja doraźnych zastępstw przez pedagoga szkolnego

Pytanie: Czy pedagog szkolny może być wysyłany na zastępstwa w ramach jego godzin pracy?

Obowiązek przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielowi wracającemu z urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka w roku szkolnym 2012/2013 była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy oraz realizowała godziny ponadwymiarowe. W roku szkolnym 2013/2014 była nieobecna w pracy z powodu choroby, a następnie urlopów związanych z rodzicielstwem. Wraca do pracy w trakcie roku szkolnego 2014/2015 i domaga się przydzielenia godzin ponadwymiarowych, które realizowała przed przerwą w pracy związaną z macierzyństwem. Czy mam obowiązek jej przydzielić te godziny?

Odebranie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczycielowi w trakcie roku można zabrać godziny ponadwymiarowe i przydzielić je innemu nauczycielowi?

Doraźne zastępstwo realizowane przez nauczyciela zatrudnionego na pełny etat

Pytanie: Czy nauczyciel, który zatrudniony jest na 26/26 i ma pełne przygotowanie do nauczania w klasach I-III może pełnić zastępstwo za nauczyciela, który jest czasowo na zwolnieniu lekarskim? Na jakich zasadach wypłaca się takiemu nauczycielowi wynagrodzenie? Czy nauczyciel pełniący zastępstwo przejmuje też funkcję wychowawcy klasy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel