Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, a także realizowania przez nauczycieli doraźnych zastępstw. Postępuj zgodnie z radami naszych Ekspertów i optymalnie zarządzaj czasem pracy swoich pracowników!

Godziny doraźnych zastępstw przy niepełnym wymiarze zajęć

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy nauczyciel niepełnozatrudniony może realizować płatne zastępstwa doraźne (za nieobecnych nauczycieli)? Według naszego organu prowadzącego jest to niezgodne z prawem.

Przydzielanie doraźnych zastępstw nauczycielowi, który ma małe dziecko

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić realizacji doraźnego zastępstwa w związku z wychowywaniem dziecka w wieku do lat 4?

Doraźne zastępstwa nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pytanie: Czy nauczycielowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ma obniżone pensum z tego tytułu, można przydzielać godziny doraźnych zastępstw?

9f6c24d3d3f628c228e787377468365d58c67d3c-xlarge(1)

Zakaz realizacji godzin doraźnych zastępstw przez dyrektorów – czy zgodny z prawem

W regulaminach wynagradzania nauczycieli spotyka się zapis, z którego wynika, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkół i przedszkoli nie przydziela się godzin doraźnych zastępstw. Czy takie zapisy są zgodne z prawem i czy dyrektor musi się do nich stosować?

Doraźne zastępstwo niezgodne z kwalifikacjami – co może robić nauczyciel z uczniami

Pytanie: Czy nauczyciel historii może zgodnie z prawem prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w ramach zastępstwa doraźnego? Chodzi o to czy może dać uczniom piłkę i kazać grać np. w koszykówkę?

Regulamin doraźnych zastępstw – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy dyrektor musi ustalić regulamin przyznawania płatnych zastępstw dla nauczycieli?

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela przedszkola za godziny ponad podstawę programową

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej może mieć przyznanie godziny ponadwymiarowe np. ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej i adekwatnie do długości przebywania dzieci w oddziale przedszkolnym?

Odebranie godzin ponadwymiarowych nauczycielom w celu zapewnienia etatu nauczycielowi powracającemu z urlopu bezpłatnego

Pytanie: W trakcie roku szkolnego, po kilku latach urlopu bezpłatnego, powraca do pracy nauczyciel. Czy dyrektor ma obowiązek pozbawić trzech innych nauczycieli godzin ponadwymiarowych w celu stworzenia etatu dla powracającego nauczyciela?

Limit godzin doraźnych zastępstw

Pytanie: Ile zastępstw doraźnych w tygodniu może mieć nauczyciel?

Odmowa realizacji godzin ponadwymiarowych po urlopie rodzicielskim

Pytanie: Czy nauczycielka powracająca do pracy w szkole po urlopie rodzicielskim ma prawo odmówić realizacji przydzielonych godzin ponadwymiarowych?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel