Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, a także realizowania przez nauczycieli doraźnych zastępstw. Postępuj zgodnie z radami naszych Ekspertów i optymalnie zarządzaj czasem pracy swoich pracowników!

Sprawdź, ile godzin ponadwymiarowych może przydzielić sobie dyrektor szkoły

Pytanie: Ile godzin ponadwymiarowych może mieć dyrektor szkoły, który korzysta z obniżenia pensum do 10 godzin?

Doraźne zastępstwo musi odpowiadać kwalifikacjom nauczyciela zastępcy

Pytanie: Czy pedagog szkolny może zastępować krótkotrwale nieobecnego nauczyciela na zajęciach profilaktycznych?

Czy można zabrać godziny ponadwymiarowe bez zgody nauczyciela?

Pytanie: Od września tego roku będę pracować z dziećmi z tzw. "0" i mój wymiar godzin etatowych wyniesie 22, ale moje godziny ponadwymiarowe dyrektor przydzielił nauczycielowi, którego nie chce pozbawiać pracy ze względu na brak I klasy w naszej szkole i który nie ma etatu. Czy ma prawo bez zgody kuratorium pozbawić mnie tych godzin?

Realizacja zajęć unijnych w ramach godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Szkoła samorządowa realizuje projekt unijny. Czy dyrektor szkoły może zatrudnić swojego nauczyciela, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie Karty Nauczyciela, do realizowania zajęć unijnych, którego koszty są po stronie EFS? Jaki rodzaj umowy może zastosować?

Czy członek zarządu związku zawodowego może pracować w godzinach ponadwymiarowych?

Pytanie: Czy nauczycielowi powołanemu do pełnienia funkcji członka zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej (korzystającemu ze zniżki 1/2 etatu) można przyznać godziny ponadwymiarowe?

Doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może realizować godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa?

Dopełnienie godzinami zajęć indywidualnych do pensum wymaga zgody nauczyciela

Nauczyciel zatrudniony na część etatu może mieć zwiększony czasu pracy o zajęcia nauczania indywidualnego pod warunkiem, że wyrazi zgodę. Gdy zaś nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, godziny nauczania indywidualnego mogą stanowić godziny ponadwymiarowe. 

O przydziale godzin ponadwymiarowych nauczycielom decyduje dyrektor

Wszelkie decyzje dotyczące przydziału godzin ponadwymiarowych podejmuje dyrektor. Na przydział tych godzin nie ma wpływu organ prowadzący przedszkole ani rada pedagogiczna. W niektórych przypadkach jednak dyrektor potrzebuje zgody samego nauczyciela.

Dyrektor nie może zgodzić się na zastępstwa koleżeńskie

Dyrektor przedszkola decyduje komu i w jakim wymiarze przydzieli godziny doraźnych zastępstw. Niedopuszczalne jest, aby w przedszkolu funkcjonowały tzw. zastępstwa koleżeńskie. Wewnętrzne regulacje w tym zakresie np. w formie regulaminu zastępstw koleżeńskich są niedopuszczalne i powinny być jak najszybciej usunięte.

Przydział godzin ponadwymiarowych - rola rady pedagogicznej

Pytanie: Organ prowadzący nakazał przydział każdemu nauczycielowi po 4 godziny ponadwymiarowe. Wiąże się to z koniecznością zwolnień tych nauczycieli, którzy pracowali na niepełnym etacie. Czy rada pedagogiczna ma prawo odmówić takiego przydziału godzin ponadwymiarowych (oczywiście w trosce o koleżanki, które tracą pracę)?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel