Biblioteki szkolne zostają

Data publikacji: 20 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Biblioteki szkolne zostają

Reforma oświaty nie doprowadzi do likwidacji bibliotek szkolnych. MEN deklaruje, że nie są prowadzone prace legislacyjne nad wyeliminowaniem bibliotek z ustroju szkolnego.

Wzmocnienie roli bibliotek szkolnych.

MEN zaznaczył, że nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Biblioteki szkolne mają wciąż istnieć także w nowym ustroju szkolnym. Wręcz przeciwnie, zdaniem MEN w nowej ustawie Prawo oświatowe, rola bibliotek szkolnych została wzmocniona. W przepisach tej ustawy określono bowiem zadania i charakter bibliotek szkolnych. Nadto wskazano, że organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określa statut szkoły.

Zapewnienie środków na wynagrodzenia bibliotekarzy

MEN wyjaśnił również, że prace toczące się nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie zmierzają do wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy. Nadto środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy, zabezpieczone zostały w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W subwencji oświatowej nadal uwzględniane będą wynagrodzenia nauczycieli, w tym także nauczycieli bibliotekarzy.

Źródło:

  • Serwis samorządowy PAP (http://samorzad.pap.pl)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel