CKE: Harmonogram egzaminu maturalnego w 2016 roku

Data publikacji: 28 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
CKE: Harmonogram egzaminu maturalnego w 2016 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2016 r. Matura pisemna w 2016 roku będzie trwała od 4 do 24 maja.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2016 r. Matura pisemna w 2016 roku będzie trwała od 4 do 24 maja.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 4 do 27 maja

język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja)

język polski ( wypowiedź - formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

Środa

język polski - pp*

język polski - pr*

5

Czwartek

język angielski - pp

język angielski - Pr

język angielski - dj*

6

piątek

Matematyka - pp

Wiedza o tańcu - pp

Wiedza o tańcu - pr

7,8 - sobota, niedziela

9

Poniedziałek

Matematyka - pr

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

10

Wtorek

wiedza o społeczeństwie - pp

wiedza o społeczeństwie - pr

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

11

Środa

Biologia -pp

Biologia - pr

Filozofia - pp

Filozofia - pr

12

Czwartek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

13

Piątek

Chemia - pp

Chemia - pr

Geografia - pp

Geografia - pr

14, 15 - sobota, niedziela

16

Poniedziałek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

17

Wtorek

Historia - pp

Historia - pr

Informatyka - pp

Informatyka - pr

18

Środa

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

19

Czwartek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

20

Piątek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

21, 22 - sobota, niedziela

23

Poniedziałek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski - dj

24

wtorek

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp

język kaszubski - pr

język łemkowski - pp

język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/ fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

Od 1 do 17 czerwca

język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Od 6 do 11 czerwca

język polski (wypowiedź - formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

Środa

język polski - pp**

język polski - pr**

2

Czwartek

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj**

3

piątek

Matematyka - pp

Matematyka - pr

4, 5 - sobota, niedziela

6

Poniedziałek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

7

Wtorek

Biologia - pp, pr

Filozofia - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

8

Środa

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

9

Czwartek

fizyka i astronomia / fizyka pp, pr

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych- pr

język kaszubski - pp, pr

język łemkowski - pp, pr zadania w języku obcym ***

10

piątek

Chemia - pp, pr

Geografia - pp, pr

11, 12 - sobota, niedziela

13

Poniedziałek

Historia - pp, pr

Informatyka - pp, pr

14

Wtorek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

15

Środa

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

16

Czwartek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

17

piątek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski - dj

 

**pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj -poziom dwujęzyczny

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/ fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 5 lipca 2016 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 5 lipca 2016 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym*

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna - 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 24 -26 sierpnia 2016 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2016r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 12 września 2016 r. (data

wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2016r.).

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2016 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005 - 2014 oraz absolwentów techników z lat 2006 - 2015.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

 

**Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i

rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w części pisemnej*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015 - 2016 oraz absolwentów techników z roku 2016.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka(pp)

80

 

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

****pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku (www.cke.edu.pl)

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel