CKE: Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym 2013

Data publikacji: 13 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

W dniu 5 marca 2013 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzamin maturalny w 2013 r.

W dniu 5 marca 2013 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzamin maturalny w 2013 r.

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

Przybory pomocnicze

Przedmiot

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)

wszystkie przedmioty

linijka

matematyka, geografia

cyrkiel

matematyka

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

historia muzyki

2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

Materiały i przybory pomocnicze- wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej

Przedmiot

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język polski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język białoruski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język białoruski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język ukraiński

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób

język kaszubski

słownik łacińsko-polski - dla każdego zdającego, mały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język łaciński i kultura antyczna

karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego zdającego

chemia

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla każdego zdającego

fizyka i astronomia

wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego

matematyka

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

egzamin maturalny dla osób niesłyszących

słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego )

egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabosłyszących

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabowidzących

3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów

pomocniczych:

Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego

Przedmiot

linijka

biologia, chemia, fizyka i astronomia

kalkulator prosty*

chemia, fizyka i astronomia, geografia,

informatyka, matematyka

lupa

geografia, historia

*Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).
Słowa kluczowe:
CKEegzamin maturalny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel