Kluczowe dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym

Data publikacji: 6 września 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji opublikowano kluczowe dokumenty związane z nadzorem pedagogicznym w roku 2010/2011.

Plan nadzoru pedagogicznego MEN na rok szkolny 2010/11

I. Nad szkołami, zespołami szkół oraz szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 1. Zakres ewaluacji problemowej:
 • Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.
 • Wymaganie 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły.
 • Obszar 4. Zarządzanie szkołą lub placówką.
 • Wymaganie 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.
 1. Tematyka planowanych kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania     uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
II. Nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym
 1. Zakres planowanej ewaluacji problemowej:
 • Obszar 4. Zarządzanie placówką.
 • Wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.
 • Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 1. Tematyka planowanych kontroli: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.
Arkusze kontroli zatwierdzone przez MEN

 1. Arkusz kontroli zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Akusz kontroli przestrzegania przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.
Źródło informacji:
 • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel