Matura 2014: materiały i przybory pomocnicze

Data publikacji: 4 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2014 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2014 r.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

Przybory pomocnicze

Przedmiot

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

wszystkie przedmioty

linijka

matematyka, geografia

cyrkiel

matematyka

odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

historia muzyki

  1. Każdy zdający może ponadto korzystać  podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

Materiały i przybory pomocnicze - wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej

Przedmiot

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język polski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język białoruski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język litewski

słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

język ukraiński

słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób

język kaszubski

słownik łacińsko- polski - dla każdego zdającego

mały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

język łaciński i kultura antyczna

karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego zdającego

chemia

karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla każdego zdającego

fizyka i astronomia

wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego

matematyka

słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

egzamin maturalny dla osób niesłyszących

słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla każdego zdającego)

egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabosłyszących

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)

egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabowidzących

  1. Każdy zdający może ponadto korzystać  podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych:

Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego

Przedmiot

linijka

biologia, chemia, fizyka i astronomia

kalkulator prosty*

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

lupa

geografia, historia

*Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualni obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel