MEN: 100 mln zł z UE na aktywizację zawodową nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Nauczyciele, którzy w przeciągu ostatnich dwóch lat stracili pracę będą mogli liczyć na wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze będzie można otrzymać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, jak też na rozpoczęcie własnej działalności. Minister Edukacji na konferencji prasowej w dniu 27 sierpnia 2013 roku przedstawiła założenia do programu.

Nauczyciele, którzy w przeciągu ostatnich dwóch lat stracili pracę będą mogli liczyć na wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze będzie można otrzymać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, jak też na rozpoczęcie własnej działalności. Minister Edukacji na konferencji prasowej w dniu 27 sierpnia 2013 roku przedstawiła założenia do programu.

Wsparcie dla bezrobotnych nauczycieli

Zdaniem ministra edukacji Krystyny Szumilas istotne jest wsparcie nauczycieli w zakresie zaktywizowania zawodowego. Dlatego też celem ministerialnego projektu, jest pomoc nauczycielom w znalezieniu nowego zatrudnienia, jak i wykorzystanie ich potencjału zawodowego i bogatych doświadczeń pedagogicznych na rzecz lokalnego środowiska.

Wszystkie formy wsparcia będą skierowane dla nauczycieli, którzy w okresie nie dłuższym niż dwadzieścia cztery miesiące przed dniem przystąpienia do projektu utracili pracę i posiadają status osoby bezrobotnej oraz przepracowały w jednostkach systemu oświaty co najmniej rok (12 miesięcy).
Najwyżej punktowane projekty, które zmierzają do pracy najmłodszymi i niepełnosprawnymi dziećmi

Fundusze dla nauczycieli z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie) umożliwią nauczycielom przekwalifikowanie się do nowego zawodu, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe inicjujące rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Możliwe będzie m.in. dofinansowanie wynikające z zatrudnienia u nowego pracodawcy.

Priorytetowo będą traktowane projekty angażujące byłych nauczycieli do wsparcia procesu dydaktycznego w klasach 1-3, w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych oraz w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel