MEN: Klasyfikacja 1% dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że  wydatki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej związanych z obsługą zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe należy klasyfikować w następujących rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80132 -  Szkoły artystyczne. Klasyfikowanie tych środków w innych rozdziałach niż wyżej wymienione znacznie skomplikuje i wydłuży proces udzielania i rozliczania dotacji przez wojewodów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że  wydatki w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej związanych z obsługą zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe należy klasyfikować w następujących rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80132 -  Szkoły artystyczne. Klasyfikowanie tych środków w innych rozdziałach niż wyżej wymienione znacznie skomplikuje i wydłuży proces udzielania i rozliczania dotacji przez wojewodów.

Wątpliwości organów prowadzących pojawiły się w związku z treścią art. 22ae ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811), zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły są zobowiązane do wyposażenia:

  1. szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,
  2. szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VI,
  3. gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Na realizację tego  zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.
MEN informuje także, że koszty obsługi zadania należy wyliczać zgodnie z załącznikiem nr 4.  W myśl z art. 22ae ust.15 ww. ustawy,  koszty obsługi zadania stanowić będą 1 % wykorzystanej dotacji celowej, a więc kwot jakie szkoły planują przeznaczyć na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiałów ćwiczeniowych (suma kwot z poz. 3 i poz. 4 ).

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel