MEN: Ruszają prace nad zmianą przepisów płacowych nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 lutego 2019 r.
Poleć znajomemu
MEN: Ruszają prace nad zmianą przepisów płacowych nauczycieli

1.000 zł na start dla stażystów, od 200 do 500 zł dodatku za wyróżniającą pracę, kolejna podwyżka od 1 września 2019 r. oraz więcej płatnych godzin do dyspozycji dyrektora – m.in. nad takimi zmianami w przepisach prace rozpoczyna Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Koniec rozmów – MEN uważa je za sukces…

31 stycznia 2019 r. zakończyły się w MEN rozmowy ze związkami zawodowymi na temat wynagradzania nauczycieli. Ministerstwo informuje o szybszych podwyżkach dla nauczycieli oraz nowych rozwiązaniach, które wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Jak czytamy na stronie resortu edukacji „Nauczyciele czekają na te pieniądze” – czy jednak aby na pewno na te?

a związki zawodowe i nauczyciele za porażkę

Wyniki rozmów nie są jednak satysfakcjonujące dla związków zawodowych oraz samych nauczycieli. ZNP podtrzymuje swoje żądanie podwyżek dla nauczycieli o 1.000 zł i to już od 1 stycznia 2019 r. Zdaniem związku, nauczyciele nie oczekują dodatków do wynagrodzenia a podwyższenia samej pensji zasadniczej. Nauczyciele dostrzegają, że propozycje MEN są mydleniem oczu – zamiast podwójnej pensji za stopień nauczyciela kontraktowego (zasiłek na zagospodarowanie, którego nauczyciele już nie dostają), 1.000 zł na start dla stażysty – krótko mówiąc - ministerstwo zabrało siekierkę, a oferuje kijek.

Co proponuje Ministerstwo Edukacji

Konkretne rozwiązania, które przewiduje resort edukacji to:

  1. Płatne zajęcia dodatkowe poprzez zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora;

  2. Przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli;

  3. Nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty „Stażyście na start” –tj. 1.000 zł wypłacane jednorazowo w pierwszym i w drugim roku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego;

  4. Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych – w zależności od posiadanego stopnia awansu odpowiednio 200 zł, 400 zł i 500 zł.

  5. Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. – w sumie od 31 marca 2018 r. będzie to łączny wzrost wynagrodzeń o 16,1%. Jak podkreśla jednak ZNP – jest to podwyżka w wysokości 5% od 1 stycznia 2019 r. i obietnica podwyżki o kolejne 5% od 1 września 2019 r.

Ministerstwo też planuje zmianę zasad określania wysokości dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy, gdyż różnice w wysokości przyznawanych dodatków są zupełnie niezrozumiałe. Przykładowo, w skali kraju wysokość dodatku motywacyjnego wynosi od 20 do 1.950 zł, dodatku za wychowawstwo od 23 zł do 800 zł. Planowane jest także uregulowanie kwestii dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

Będzie analiza systemu wynagradzania nauczycieli

Ponadto MEN rozważa możliwość zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. „Na początku, Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzi szczegółowe analizy dotychczasowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz opracuje projekt kierunków jego zmiany, mając na uwadze konieczność uproszczenia tego systemu. W analizie dotychczasowego systemu wynagradzania uwzględnione zostaną w szczególności kwestie średniego wynagrodzenia nauczycieli, rozliczania średnich wynagrodzeń oraz wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia.” – jak czytamy na stronie resortu edukacji.

Terminarz działań

Proponowane rozwiązania wymagają zmian w przepisach. MEN planuje podjąć w tym celu następujące działania:

  1. do 10 lutego 2019 r. – zakończenie rozmów z reprezentatywnymi związkami zawodowymi;

  2. do 30 kwietnia 2019 r. – opracowanie zmian w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania i rozpoczęcie prac legislacyjnych w sejmie;

  3. do 30 czerwca 2019 r. przedłożenie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela do podpisu Prezydenta RP.

Kierunek zmian w całym systemie wynagradzania nauczycieli ma zostać zaprezentowany do wakacji.

Źródło:

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel