MEN: Udostępnianie prac uczniów bez wniosku

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 12 listopada 2015 r.
Poleć znajomemu
MEN: Udostępnianie prac uczniów bez wniosku
Dokument archiwalny

Prace ucznia powinny być udostępniane uczniom i ich rodzicom w każdym możliwym momencie. Do tego nie jest już potrzebny wniosek - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wniosek będzie jednak niezbędny w sytuacji, gdy wgląd w prace dotyczy egzaminów.

Ocenianie bieżące sprawdza umiejętności i postępy ucznia

Istotą oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach, tak aby stanowiły one motywację do dalszego działania. Jest również źródłem istotnych dla ucznia i jego rodziców informacji - wskazuje na to, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces.

O sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych w procesie nauczania (m.in.: klasówki, sprawdziany, kartkówki) mają obowiązek poinformować nauczyciele.
Sposób udostępniania prac powinien być określony w statucie szkoły

Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty). Oznacza to, że nie trzeba zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy - tak stanowił dotychczasowy § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów). 

Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne.

Szkoła musi określić w swoim statucie sposób udostępniania prac, który będzie jednocześnie akceptowany przez uczniów i ich rodziców (art. 44e ust. 6 ustawy o systemie oświaty). Należy wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania danej pracy, np.:

  • przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii,
  • udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.
Wgląd do prac tylko na terenie szkoły nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.
Inna dokumentacja przebiegu nauczania - udostępniana nadal na wniosek

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty utrzymuje natomiast dotychczasowe regulacje dotyczące innej dokumentacji przebiegu nauczania m.in.:

  • egzaminu klasyfikacyjnego,
  • egzaminu poprawkowego,
  • sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
  • innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia
- które są udostępniane tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel