Opłaty za ponowną maturę – do 7 lutego

Data publikacji: 29 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Opłaty za ponowną maturę – do 7 lutego

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. W tym roku trzecie podejście do egzaminu będzie już płatne – sprawdź, jak i do kiedy wnieść opłaty.

Kto musi zapłacić za egzamin

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  • przystępują do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego bądź z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, do którego przystępowali wcześniej dwukrotnie – trzecie podejście w tym roku będzie płatne (jeden raz = jeden rok),
  • uczniów, którzy w poprzednich latach (2005–2017) zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, po czym mimo deklaracji nie stawili się na egzaminie.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Jeżeli zdający przystępuje w maju do egzaminów z kilku przedmiotów, które wymagają wniesienia opłaty, kwotę 50 zł należy pomnożyć przez liczbę egzaminów.

Termin na wnoszenie opłat mija w lutym

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Kopię informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia opłat są dostępne na stronie internetowej właściwej OKE. Więcej informacji znajdziesz tutaj>>

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieobecności na egzaminie, powyższe opłaty nie podlegają zwrotowi.

Źródło:

  • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl   
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel