Opłaty za ponowną maturę – do 7 lutego

Data publikacji: 29 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Opłaty za ponowną maturę – do 7 lutego

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. W tym roku trzecie podejście do egzaminu będzie już płatne – sprawdź, jak i do kiedy wnieść opłaty.

Kto musi zapłacić za egzamin

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  • przystępują do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego bądź z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, do którego przystępowali wcześniej dwukrotnie – trzecie podejście w tym roku będzie płatne (jeden raz = jeden rok),
  • uczniów, którzy w poprzednich latach (2005–2017) zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, po czym mimo deklaracji nie stawili się na egzaminie.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Jeżeli zdający przystępuje w maju do egzaminów z kilku przedmiotów, które wymagają wniesienia opłaty, kwotę 50 zł należy pomnożyć przez liczbę egzaminów.
Termin na wnoszenie opłat mija w lutym

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Kopię informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia opłat są dostępne na stronie internetowej właściwej OKE. Więcej informacji znajdziesz tutaj>>

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieobecności na egzaminie, powyższe opłaty nie podlegają zwrotowi.

Źródło:

  • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl   
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel