Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnienia

Znajdziesz tu porady dotyczące przejęcia szkoły przez innego dyrektora, likwidacji szkoły, ustalania obwodu szkoły. Zapoznaj się z tymi i innymi wskazówkami ekspertów Portalu, by dobrze zarządzać szkołą!

Dni wolne od zajęć – jak zorganizować pracę szkoły

Pytanie: W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tzw. dni dyrektorskie, nauczyciele szkoły podstawowej pełnią dyżury w placówkach. Często w tych dniach nie ma uczniów, a nauczyciele siedzą w pustej szkole. Czy powinny być przed tymi dniami rozdane oświadczenia od rodziców, czy będą dzieci przebywały w szkole?

Czy szkoła potrzebuje zgody na zawieszenie flag

Pytanie: Czy aby powiesić na szkolnym budynku flagi: Polski, Miasta i Unii Europejskiej, wymagana jest jakakolwiek zgoda?

Jak zorganizować pracę biblioteki szkolnej

Pytanie: Proszę o podanie przepisów prawnych oraz zasad dotyczących prawidłowego funkcjonowania biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela-bibliotekarza.

Obowiązki dyrektora związane z przeniesieniem ucznia do innej klasy

Pytanie: Rodzice zwrócili się do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeniesienie dziecka z klasy Ia gimnazjum do klasy Ib. Czy dyrektor szkoły wydaje w tej sprawie decyzję? Czy o przeniesieniu ucznia decyduje rada pedagogiczna i podejmuje w tej sprawie uchwałę?

Stypendium motywacyjne dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej

Pytanie: Czy uczniowi klasy IV szkoły podstawowej można wypłacić stypendium motywacyjne za osiągnięcia w nauce na podstawie średniej ocen za pierwszy semestr?

Udostępnianie kopii z monitoringu wizyjnego szkoły

Pytanie: Po incydencie bójki na terenie boiska szkolnego, na którym jest monitoring, rodzice jednego z uczniów zamieszanych w incydent wystąpili z pismem o udostępnienie kopii nagrania. Czy taką kopię można przekazać rodzicom?

Egzamin na kartę rowerową przed ukończeniem 10 lat

Pytanie: Czy egzamin na kartę rowerową, który jest organizowany w czerwcu, może zdawać uczeń klasy IV, który kończy 10 lat, np. w sierpniu lub w listopadzie? Czy taki uczeń może teraz zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, a w późniejszym terminie można mu wydać kartę rowerową, tj. w dniu skończenia 10 lat?

Egzekwowanie należności za zniszczenie/zagubienie darmowego podręcznika

Pytanie: W regulaminie szkoły jest zapis, że rodzic musi odkupić lub zapłacić za zagubiony/zniszczony podręcznik. Jakie można wyciągnąć konsekwencje w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku? Jeżeli rodzic będzie chciał dokonać wpłaty za podręcznik, to na jakie konto i jak należałoby dokonać rozliczenia tej wpłaty?

Ustalenie warunków korzystania ze stołówki szkolnej – zadania dyrektora i organu prowadzącego

Pytanie: Organ prowadzący szkołę upoważnił jej dyrektora do zwalniania uczniów z opłat za posiłki w stołówce szkolnej. Jednocześnie zobowiązał go do ustalenia szczegółowych warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym zasad i wysokości wnoszonych opłat przez rodziców za posiłki. Jaką podstawę prawną powinno się podać w szczegółowych warunkach korzystania ze stołówki? Czy w przypadku zwalniania ucznia z opłat powinien być opracowany wniosek?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel