Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnienia

Prawidłowa organizacja pracy szkoły wiąże się ściśle ze znajomością aktualnych przepisów prawnych. Aby być na bieżąco z przepisami i nie pominąć żadnych nowości oświatowych, warto zapoznać się z poradami ekspertów, którzy odpowiadają na najtrudniejsze pytania Czytelników Portalu Oświatowego. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na takie pytania, jak zorganizować pracę biblioteki czy stołówki szkolnej, co zrobić ze zniszczonymi podręcznikami z MEN, jak zorganizować pracę szkoły w dni wolne od nauki i wiele, wiele innych.

Zmiana terminu zakończenia roku szkolnego – czy możliwa

Pytanie: Według obowiązującego obecnie rozporządzenia zajęcia kończą się w ostatni piątek czerwca. Czy zgodne z prawem możliwe jest ustalenie po Bożym Ciele właśnie 21 czerwca dodatkowo wolnego od pracy, tzw. dnia z puli dyrektorskich, a zakończenie roku 19 czerwca?

2 równolegle obowiązujące rozporządzenia o organizacji wycieczek – dla jakich szkół

Pytanie: Które rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki jest obowiązujące w szkole ponadgimnazjalnej (liceum) - z 8 listopada 2001 r. czy 25 maja 2018 r.?

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę – czy z klauzulą o przetwarzaniu danych

Pytanie: Czy karta zgłoszenia dziecka do świetlicy powinna posiadać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców/prawnych opiekunów? Jeśli tak, to jak powinna brzmieć? 

Dni wolne od zajęć – jak ustalić w podstawówce z oddziałami gimnazjalnymi

Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi istnieje obowiązek zarezerwowania 3 dni wolnych od zajęć z puli obowiązujących 8 dla celów egzaminu gimnazjalnego?

Zakończenie roku szkolnego 2 dni wcześniej – czy możliwe

Pytanie: Czy można zakończyć rok szkolny 2018/2019 dla młodzieży 2 dni wcześniej, wykorzystując tzn. godziny dyrektorskie?

Oddział integracyjny w szkole niepublicznej – zasady organizacji

Pytanie: Jako dyrektor szkoły niepublicznej planuję utworzyć oddział integracyjny. Prośba o podanie najważniejszych wskazówek organizacji takiego oddziału, szczególnie dotyczące terminów zgłaszania do organu prowadzącego i nadzorującego.

Dowóz uczniów do szkoły – czy mogą z niego skorzystać dzieci przedszkolne

Pytanie: Jesteśmy szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi na wsi, w której organizowane są dowozy dzieci szkolnych do szkoły. Czy z dowozu może korzystać 3,5-letnie dziecko uczęszczające do przedszkola?

Zmiana godzin rozpoczynania lekcji – kto opiniuje

Pytanie: W szkole istnieje konieczność zmiany organizacji pracy zajęć lekcyjnych. Dotychczas rozpoczynały się o godz. 8.00. Obecnie chcemy zmienić godzinę rozpoczynania zajęć na wcześniejszą. Czy dyrektor ma obligatoryjny obowiązek konsultacji tej sprawy? Jeśli tak, to z jakimi organami?

Niezakończenie remontu szkoły w wakacje – jak zorganizować pracę placówki

Pytanie: Co powinien zrobić dyrektor szkoły, gdy remont placówki nie skończy się wraz w wakacjami, a przedłuży przynajmniej o miesiąc (do końca września)? Inwestorem remontu nie jest szkoła, a organ prowadzący, więc dyrektor nie miał wpływu na określanie terminów realizacji remontu.

Czy przy umowie zlecenie trzeba informować, że dane są informacją publiczną

Pytanie: Czy podczas zawierania umowy zlecenie z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej należy poinformować zleceniobiorcę o tym, że jego dane identyfikacyjne oraz przedmiot i wysokość wynagrodzenia jest informacją publiczną? Czy zleceniobiorca powinien wyrazić na to zgodę? Czy takie informacje należy umieścić w klauzuli informacyjnej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel