Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnienia

Prawidłowa organizacja pracy szkoły wiąże się ściśle ze znajomością aktualnych przepisów prawnych. Aby być na bieżąco z przepisami i nie pominąć żadnych nowości oświatowych, warto zapoznać się z poradami ekspertów, którzy odpowiadają na najtrudniejsze pytania Czytelników Portalu Oświatowego. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na takie pytania, jak zorganizować pracę biblioteki czy stołówki szkolnej, co zrobić ze zniszczonymi podręcznikami z MEN, jak zorganizować pracę szkoły w dni wolne od nauki i wiele, wiele innych.

Jak wskazać podstawę prawną w zarządzeniu dyrektora

Pytanie: Przygotowując zarządzenie, dyrektor chce powołać się na aktualną podstawę prawną. W jaki sposób należy to zredagować?

Świetlica nawet dla jednego ucznia

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek zapewnić dostęp do świetlicy w przypadku, gdy chęć korzystania z niej zgłasza niewielka liczba uczniów (np. 2-3)?

Dyrektor szkoły niepublicznej jako organ administracji publicznej

Pytanie: Czy dyrektor szkoły niepublicznej jest organem administracji publicznej?

Co z odwołaniem, gdy uczeń sam wnioskuje o skreślenie z listy

Pytanie: Pełnoletni uczeń został skreślony z listy uczniów na podstawie statutu szkoły, z uwagi na poważne naruszenia obowiązków ucznia. Uczeń złożył odwołanie od decyzji w sprawie skreślenia, ale już następnego dnia sam złożył wniosek o skreślenie z listy uczniów. Jak postąpić z odwołaniem?

Likwidacja filii – których rodziców poinformować o jej zamiarze

Pytanie: Czy o planowanym zamiarze likwidacji filii szkoły należy zawiadomić rodziców wszystkich uczniów szkoły czy tylko uczniów z filii?

Działalność gospodarcza małżonka dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor może pełnić funkcję kierowniczą, jeśli jego małżonek prowadzi działalności gospodarczej?

Czy konieczna autoryzacja wywiadu z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej po przeprowadzeniu wywiadu musi przedłożyć go rodzicowi do autoryzacji? Rodzic nie życzy sobie, aby szkoła miała wiedzę na temat trudnej sytuacji rodzinnej dziecka?

Czy można uczeń może pomagać nauczycielowi w działalności politycznej

Pytanie: Czy nauczyciel może wykorzystać ucznia pełnoletniego po zajęciach lekcyjnych do rozwożenia jego ulotek wyborczych i mu za to zapłacić?

Dwóch dyrektorów w jednej szkole

Pytanie: Czy w szkole publicznej, którą prowadzi inny podmiot niż samorząd, może funkcjonować dwóch równorzędnych dyrektorów?

Wpis szkoły w księgach wieczystych-kto go dokonuje?

Pytanie: Organ prowadzący zmienił nazwę szkoły. Kto w związku z tym powinien wystąpić do sądu (wydziału ksiąg wieczystych) z wnioskiem o zmianę nazwy szkoły? Nieruchomości są przekazane na rzecz szkoły w trwały zarząd.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel