Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnienia

Prawidłowa organizacja pracy szkoły wiąże się ściśle ze znajomością aktualnych przepisów prawnych. Aby być na bieżąco z przepisami i nie pominąć żadnych nowości oświatowych, warto zapoznać się z poradami ekspertów, którzy odpowiadają na najtrudniejsze pytania Czytelników Portalu Oświatowego. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na takie pytania, jak zorganizować pracę biblioteki czy stołówki szkolnej, co zrobić ze zniszczonymi podręcznikami z MEN, jak zorganizować pracę szkoły w dni wolne od nauki i wiele, wiele innych.

Nauczyciel prowadzi bloga – jakie dane szkoły może ujawniać

Pytanie: Czy nauczyciel pracujący w szkole może prowadzić swojego prywatnego bloga, na którym zamieszcza informacje dotyczące działalności szkoły, zdjęcia oraz inne materiały bez zgody dyrektora szkoły? Jak wygląda powyższy problem w odniesieniu do RODO?

Wyjazdowa rada pedagogiczna – zasady organizacji

Pytanie: Jak zorganizować pedagogiczną radę wyjazdową? Ze środków przyznanych na doskonalenie pokrywany jest nocleg, szkolenie i wyżywienie. Czy należy zapewnić transport? Jeśli nie, czy pracownicy mogą dojechać prywatnymi samochodami? Czy potrzebne będzie dodatkowe ubezpieczenie na czas wyjazdu?

Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego – czy możliwe

Pytanie: Czy możliwe jest ze względu na warunki lokalowe i techniczne szkoły zorganizowanie zakończenia roku szkolnego dla klas 0-III SP po lekcjach 21 czerwca, a dla pozostałych uczniów, tj. klas IV SP - III gimnazjum 22 czerwca?

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych w przypadku rekrutacji do szkoły

Pytanie: Pytanie dotyczy klauzuli informacyjnej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku rekrutacji uczniów do szkoły. Czy aktualnie trzeba dopisać na druku, czy też dołączyć klauzulę informacyjną z wymaganymi przez RODO zapisami? Czy można np. w momencie pobierania od kandydatów podań przekazywać im klauzule? Ten sam problem dotyczy uczniów już uczących się w szkole. Czy rodzice mają podpisywać nowe zgody wraz z klauzulami czy wystarczy ogólna informacja wywieszona na korytarzu szkoły i przekazana przez wychowawców na wywiadówce?

Zasady wyboru programów nauczania i podręczników z listy MEN

Pytanie: Czy dokonując wyboru podręcznika z listy MEN, należy wypełniać arkusz wyboru podręcznika (analiza treści programowych)? Czy wystarczy złożyć wniosek zgłoszenia do szkolnego zestawu podręczników?

Korzystanie przez pracowników szkoły z prywatnych komputerów – w świetle RODO

Pytanie: Jak wygląda sprawa pracy na prywatnym komputerze pracownika (nauczyciela/dyrektora/wicedyrektora) w świetle RODO? Czy np. nauczyciel może ze swojego prywatnego komputera wysłać newsletter do rodziców na temat tego, co dzieci robiły w ostatnim tygodniu? Oczywiście przy zachowaniu zasady, że rodzice wyrazili zgodę na otrzymywanie takiego newslettera i przetwarzanie danej, jaką jest ich adres mailowy. Czy może na swoim komputerze tworzyć takie rzeczy, jak np. lista uczniów jadących na wycieczkę?

Czy pracownicy muszą być przeszkoleni z RODO

Pytanie: W związku z RODO, czy istnieje konieczność przeszkolenia każdego pracownika szkoły w tym zakresie? Wszyscy pracownicy zostali wcześniej przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe ucznia – czy mogą być udostępniane pomocy nauczyciela

Pytanie: W szkole specjalnej w jednej sali wraz z nauczycielem pracuje pomoc nauczyciela (pracownik niepedagogiczny), który widzi, jakie dane osobowe przetwarza nauczyciel (dziennik lekcyjny, dokumentacja wycieczki, IPET). Czy pomoc nauczyciela powinna otrzymać dostęp i upoważnienie do zasobów danych osobowych ucznia w celu ich przetwarzania?

Klauzula o pozyskiwaniu danych – czy potrzebna na zgodzie na wycieczkę szkolną

Pytanie: Czy na zgodzie rodziców na wycieczkę musi być umieszczona klauzula o pozyskiwaniu danych?

Czasowa zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia – jak sformułować

Pytanie: W jaki sposób sformułować i jak ograniczyć czasowo zgodę na przetwarzanie wizerunku ucznia, także gdy uczeń staje się absolwentem szkoły, w przypadku, gdy wizerunek ten pozostaje w zasobach internetowych szkoły i filmach zamieszczonych na stronie szkoły itp.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel