Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnienia

Prawidłowa organizacja pracy szkoły wiąże się ściśle ze znajomością aktualnych przepisów prawnych. Aby być na bieżąco z przepisami i nie pominąć żadnych nowości oświatowych, warto zapoznać się z poradami ekspertów, którzy odpowiadają na najtrudniejsze pytania Czytelników Portalu Oświatowego. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na takie pytania, jak zorganizować pracę biblioteki czy stołówki szkolnej, co zrobić ze zniszczonymi podręcznikami z MEN, jak zorganizować pracę szkoły w dni wolne od nauki i wiele, wiele innych.

Przeniesienie dziecka do przedszkola w ciągu roku – jakie dokumenty obowiązują

Pytanie: Rodzice chcą przenieść dziecko z innego przedszkola do mojej placówki, gdyż zwolniło się miejsce. Jesteśmy tuż przed rekrutacją na nowy rok szkolny, ale o przyjęciach jeszcze decyduje dyrektor. Jakie formalności muszę dopełnić, jakie dokumenty muszą złożyć rodzice przenoszonego dziecka? Dyrektor poprzedniej placówki nie wyraża zgody na wydanie dokumentów dziecka. Czy ma takie prawo?

Strony internetowe placówek oświatowych – czy muszą być wyposażone w audiodeskrypcję

Pytanie: Pytanie dotyczy wymagań związanych z dostosowaniem stron internetowych placówek. Czy prawdą jest, że strony będą musiały być wyposażone w audiodeskrypcję?

Katalog osiągnięć uprawniający do przyznania stypendium dyrektora szkoły

Pytanie: Pytanie dotyczy regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W art. 90g ustawy o systemie oświaty jest zawarty katalog osiągnięć, który uprawnia do otrzymania stypendium dyrektora szkoły. Czy ten katalog może być poszerzony? Czy może być przyznane stypendium dyrektora za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych? Czy taki zapis powinien znaleźć się w regulaminie?

Czy dyrektor musi wydać rodzicom zaświadczenia o zawieszeniu zajęć

Pytanie: Dyrektor zawiesił zajęcia stacjonarne w klasach I-III. Przeszły one w tryb nauczania zdalnego poprzez aplikację TEAMS. Rodzice uczniów składają wnioski o wydanie zaświadczeń o zawieszeniu zajęć i przejściu na nauczanie zdalne. Czy dyrektor zobowiązany jest do wystawiania takich zaświadczeń?

Czy nadal dopuszczalny jest wynajem sali sportowej podmiotom prywatnym

Pytanie: Jesteśmy Szkołą Policealną, publiczną, feryjną. Posiadamy salę gimnastyczną, którą wynajmujemy innym szkołom i podmiotom prywatnym. Czy w świetle aktualnie obowiązującego prawa w związku z COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnym, od 18 stycznia 2021 r., nadal dopuszczalny jest wynajem sali sportowej podmiotom prywatnym?

Wynajem sal od szkoły na przeprowadzenie kursów – czy możliwe w czasie epidemii

Pytanie: Czy zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami mogą się odbywać w sali lekcyjnej zajęcia teoretyczne dla kursantów prawa jazdy (wynajem sali)? Zajęcia te są po południu, kiedy w szkole nie prowadzi się już żadnych innych zajęć.

Zmiany w kalendarzu dni wolnych związane z klasyfikacją śródroczną

Pytanie: W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, dyrektor chce wprowadzić zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021 – chodzi o przesunięcie terminu zakończenia I półrocza o tydzień. W jaki sposób można to zrobić?

Wybudowanie bieżni przez sponsora – jakich formalności musi dokonać dyrektor

Pytanie: Szkoła znalazła sponsora gotowego wybudować bieżnię do skoku w dal. Jakich formalności musi dopełnić dyrekcja szkoły, aby wszystko przebiegło prawidłowo pod względem prawnym?

Zmiana zajęć realizowanych z godzin dyrektorskich – czy jest możliwa w ciągu roku

Pytanie: Czy w trakcie roku szkolnego można zmienić charakter zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (np. z wokalnych na plastyczne)?

Czy w przerwie świątecznej dyrektor może zlecić nauczycielowi pracę przy dokumentacji szkolnej

Pytanie: Czy można nauczycielowi zlecić - w przerwie świątecznej - analizę programów, statutu itp.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel