Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnienia

Prawidłowa organizacja pracy szkoły wiąże się ściśle ze znajomością aktualnych przepisów prawnych. Aby być na bieżąco z przepisami i nie pominąć żadnych nowości oświatowych, warto zapoznać się z poradami ekspertów, którzy odpowiadają na najtrudniejsze pytania Czytelników Portalu Oświatowego. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na takie pytania, jak zorganizować pracę biblioteki czy stołówki szkolnej, co zrobić ze zniszczonymi podręcznikami z MEN, jak zorganizować pracę szkoły w dni wolne od nauki i wiele, wiele innych.

Czy konieczna autoryzacja wywiadu z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej po przeprowadzeniu wywiadu musi przedłożyć go rodzicowi do autoryzacji? Rodzic nie życzy sobie, aby szkoła miała wiedzę na temat trudnej sytuacji rodzinnej dziecka?

Czy można uczeń może pomagać nauczycielowi w działalności politycznej

Pytanie: Czy nauczyciel może wykorzystać ucznia pełnoletniego po zajęciach lekcyjnych do rozwożenia jego ulotek wyborczych i mu za to zapłacić?

Dwóch dyrektorów w jednej szkole

Pytanie: Czy w szkole publicznej, którą prowadzi inny podmiot niż samorząd, może funkcjonować dwóch równorzędnych dyrektorów?

Wpis szkoły w księgach wieczystych-kto go dokonuje?

Pytanie: Organ prowadzący zmienił nazwę szkoły. Kto w związku z tym powinien wystąpić do sądu (wydziału ksiąg wieczystych) z wnioskiem o zmianę nazwy szkoły? Nieruchomości są przekazane na rzecz szkoły w trwały zarząd.

Czy można zorganizować debatę wyborczą w szkole

Pytanie: Czy w szkole można zorganizować na lekcji wiedzy o społeczeństwie debatę wyborczą z udziałem przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych. Spotkanie poprowadzi nauczyciel przedmiotu, a pytania mogliby zadawać uczniowie klas maturalnych uczestniczących w spotkaniu?

Warunki skreślenia ucznia z listy uczniów na jego wniosek

Pytanie: Czy pełnoletni uczeń szkoły podstawowej wnioskujący o skreślenie z listy uczniów może zostać skreślony na podstawie decyzji dyrektora (bez uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego)?

Jak postąpić z nieaktualnymi podręcznikami

Pytanie: Co można zrobić z podręcznikami zakupionymi z dotacji dla uczniów szkoły, które są już nieaktualne? Chodzi m.in. o podręczniki dla uczniów byłych oddziałów gimnazjalnych, które istniały w naszej szkole do 31.08.2019 r.?

Zespół szkół czy zespół szkolno-przedszkolny

Pytanie: Do 31 sierpnia 2019 r. zespół składający się z gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola nosił nazwę zespołu szkół. Obecnie w skład zespołu wchodzi wyłącznie szkoła podstawowa i przedszkola. Czy w związku z tym należy zmienić nazwę zespołu na „zespół szkolno-przedszkolny”?

Czy można zwiększyć oddział przedszkolny do 26 dzieci

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym. W oddziale przedszkolnym aktualnie znajduje się 25 dzieci. Już po zakończeniu rekrutacji do oddziału przedszkolnego zgłosił się jeszcze jeden uczeń 6-latek z mojego obwodu szkoły. Przyjęcie tego ucznia oznacza zwiększenie liczby uczniów oddziału przedszkolnego w mojej szkole do 26. Czy dopuszczalne jest prowadzenie zajęć w grupie 26-osobowej?

Czy konieczne jest zapewnienie sali do spożywania posiłku w związku z programem „Posiłek w szkole”

Pytanie: Szkoła będzie składała wniosek w ramach programu „Posiłek w szkole”. Czy jeszcze przed złożeniem wniosku musi zapewnić osobną salę do spożywania śniadania?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel