Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Archiwalny Rozmowa z rodzicami: 6 porad dla dyrektora i nauczycieli

Przedszkole odrywa ważną rolę w rozwoju dziecka. Poszerza jego dotychczasowe doświadczenia, stymuluje jego rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny. Ważne jest, aby w tym procesie rodzice współpracowali z przedszkolem. Jednak nie zawsze to się udaje. Podpowiadamy, jak rozmawiać z rodzicami, aby rozwiązać problem i uchronić się przed niepotrzebnym konfliktami.

Archiwalny Rodzice po rozwodzie, czyli kto może odebrać dziecko z przedszkola?

Pytanie: Po jedno z dzieci przyszedł do przedszkola ojciec. Rodzice tego chłopca są rozwiedzeni i to matka zapisała go do przedszkola. Ojciec nigdy wcześniej ani nie odbierał syna, ani nie uczestniczył w zebraniach rodziców. Matka ucznia telefonicznie oświadczyła nauczycielce, że ojciec dziecka ma przyznane widzenia tylko w weekendy i nie ma prawa do odbierania dziecka z przedszkola. Czy w tej sytuacji można przekazać opiekę nad uczniem ojcu?

Archiwalny Sześciolatek grozi samobójstwem - zasady postępowania

Pytanie: Sześcioletni przedszkolak w rozmowach z kolegami mówił, że jeśli jego rodzice się rozwiodą, to on popełni samobójstwo. Próbowałam skontaktować się z rodzicami dziecka, ale niestety unikają oni kontaktu z placówką. W jaki sposób interweniować, by nie dopuścić do tragedii? Jak powinnam współpracować z rodzicami, którzy unikają kontaktu z przedszkolem?

Archiwalny Zasady utworzenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Pytanie: W szkole podstawowej jest oddział przedszkolny. Uczęszczają do niego dzieci 5-, 6-letnie oraz uczniowie klasy I. Od nowego roku szkolnego oddziału nie będzie, ale jest zapotrzebowanie na edukację przedszkolną wśród 3-, 4-, 5-latków. Proszę o wskazówki dla dyrektora i organu prowadzącego,jak krok po kroku zorganizować taki oddział, by to było zgodne z prawem?

Archiwalny Dzienny czas pracy przedszkola - kto może występować z wnioskiem o zmiany

Pytanie: Dziecko uczęszcza do przedszkola, które ma nietypowy czas pracy. Przedszkole czynne jest od godziny 7, co stanowi ogromny problem dla rodziców rozpoczynających pracę o tej samej godzinie. Dyrekcja odmówiła wydłużenia czasu pracy przedszkola z powodu braku środków finansowych (w porozumieniu z wójtem). Dzieci nie mogą uczęszczać do innego przedszkola, ponieważ w naszej gminie istnieje tylko jedno. Rodzice mają problem z utrzymaniem zatrudnienia. Jak można rozwiązać problem?

Archiwalny Przekształcenie przedszkola niepublicznego w publiczne - czy jest możliwe

Pytanie: W jaki sposób przekształcić niepubliczne przedszkole, którego organem prowadzącym jest fundacja, w przedszkole publiczne (nadal będzie ten sam organ prowadzący)? Przekształcenie powinno nastąpić z dniem 1 września 2010 r. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce niepublicznej mają kontynuować pracę w placówce publicznej. Czy musimy nawiązać nowy stosunek pracy, czy też wystarczy aneks do dotychczasowej umowy o pracę? Jakie zmiany są konieczne w dotychczasowej dokumentacji przedszkola np. w statucie, rekrutacji do przedszkola, regulaminie pracy itp.

Archiwalny Oddziały integracyjne w przedszkolu

Pytanie: Przedszkole spełnia warunki do prowadzenia oddziałów integracyjnych i rodzice są zainteresowani  posyłaniem dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do takiego przedszkola. Czy rada miejska podejmuje uchwałę w sprawie  prowadzenia oddziałów integracyjnych w przedszkolu,  czy uchwałę w sprawie zmian w statucie przedszkola? Jakie zapisy winny się znaleźć w tej uchwale?

Archiwalny Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (2 oddziały) ilość dzieci w oddziale może przekroczyć liczbę określoną dla oddziałów przedszkola (25)? Co może zrobić dyrektor szkoły, który ma 26 lub więcej sześciolatków?

Archiwalny Kryteria przyjmowania do przedszkola

Pytanie: Czy dziecku nauczyciela należy się pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola?

Archiwalny Przejście w trakcie roku z przedszkola do szkoły podstawowej - czy jest możliwe?

Pytanie: Czy uczniowie klasy zerowej od drugiego półrocza tego  roku mogą,  na wniosek rodziców,  kontynuować naukę w klasie pierwszej? Są to 4 osoby, które rozpoczęły edukację w przedszkolu jako 5-latki. W roku szkolnym 2009/10 uczą się w  oddziale łączonym z klasą pierwszą.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel