Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Archiwalny Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach niepublicznych i przyznawania dotacji na dzieci

Pytanie: Ustawa o sytemie oświaty reguluje zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach publicznych, określając również ilość dzieci w oddziale. Czy przepisy te mają zastosowanie do przedszkoli niepublicznych? W przedszkolu takim odziały liczą bardzo często ponad 30 dzieci. Jak w tej sytuacji powinna postapić jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotację? Czy dotacja ta powinna być przyznana na wszystkie dzieci, czy należy się tu odnieść do statutowych przepisów przedszkoli publicznych?

Archiwalny Sytuacja kryzysowa w kuchni przedszkolnej

Warunkiem jakości posiłków przygotowanych dla dzieci jest spełnienie przez kuchnię przedszkolną wymagań sanitarno-higienicznych oraz przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji. Zdarzają się sytuacje, które należy uznać za krytyczne lub za takie, które stanowią potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania kuchni przedszkolnej. Są to brak wody lub jej niewłaściwa jakość, zepsute produkty spożywcze. Sprawdź instrukcje kryzysowe, które pozwolą uniknąć narażenia dzieci na zatrucie pokarmowe lub inne choroby przenoszone na drodze pokarmowej.

Archiwalny Przepisy prawa oświatowego obowiązujące przedszkole niepubliczne

Prowadząc przedszkole niepubliczne, ich właściciele lub dyrektorzy zadają sobie często pytanie, jakie przepisy prawa oświatowego dotyczą tej działalności. Tylko nieliczne przepisy prawa oświatowego dotyczą przedszkoli niepublicznych wprost i w całości. Większość zapisów dotyczy ich częściowo, a nawet bardzo wybiórczo, szczególnie jako konsekwencja zapisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Sprawdź, jakie regulacje prawne dotyczą placówek prowadzonych przez podmioty inne niż gminy!

Archiwalny Co trzeba wiedzieć o kontroli PIP?

Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nakładają na dyrektora przedszkola szereg obowiązków. Przygotuj się na ewentualność kontroli PIP i już teraz sprawdź, co może skontrolować oraz jaką dokumentację należy przygotować, aby uniknąć negatywnych konsekwencji. Za naruszenie przepisów prawa pracy grozi nawet 30 tys. zł kary!

Archiwalny Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami nerwicowymi?

Gdy bodźce zewnętrzne przekraczają możliwości percepcyjne dziecka, reaguje ono często nieadekwatnie do sytuacji. Reakcja ta może być natychmiastowa lub odroczona. Niejednokrotnie ulega ona uogólnieniu i utrwaleniu, przeradzając się w zaburzenia o charakterze nerwicowym. Zobacz, jak radzić sobie z najczęściej problemami nerwicowymi dzieci. Podpowiedz rodzicom, jak powinni postępować, aby pomóc swojemu dziecku.

Archiwalny Otyłość: zagrożenia, leczenie, profilaktyka

Okres wczesnego dzieciństwa to okres krytyczny dla rozwoju otyłości w wieku dorosłym. Ponad 90 proc. przypadków otyłości występującej w wieku rozwojowym to tzw. otyłość prosta (pierwotna). Przedszkole jest miejscem, gdzie ujawniają się złe nawyki żywieniowe.

Archiwalny Dziecko z ADHD - komunikowanie się rodzicami

Komunikat o tym, że u przedszkolaka obserwowane są symptomy ADHD nie jest łatwą informacją do przekazania rodzicom. Szczególnie trudne jest to w przypadku, gdy opiekunowie sami nie zauważają nadpobudliwości psychoruchowej u swojego dziecka, a twierdzą jedynie, że ono zwyczajnie nie słucha dorosłych lub jest po prostu niegrzeczne.

Archiwalny Dzieci ryzyka dysleksji są w każdym przedszkolu

Pytanie: Janek w przedszkolu odznaczał się wyjątkową inteligencją. Nie lubił tylko szczególnie zabaw i zadań manualnych, i w odróżnieniu od innych dzieci, nie lubił budować z klocków. Jako 6-latek rozpoczął naukę w pierwszej klasie, bo wszystko wskazywało, że przy jego inteligencji poradzi sobie z nowymi wyzwaniami. Okazało się jednak, że czytanie i pisanie to dla niego trudności nie do pokonania. Problemy z czytaniem i wykonywaniem zadań ze zrozumieniem i stosunkowo słabsza niż u innych dzieci sprawność fizyczna spowodowały niechęć do szkoły i rówieśników. Nauczycielka Jasia zasugerowała badanie w poradni p-p, podejrzewając u niego opóźnienie rozwojowe. Niewykluczone, że Janek będzie musiał powtórzyć pierwszą klasę. Jego rodzice obwiniają się, że zbyt pochopnie podjęli decyzję o posłaniu go do szkoły? Czy w przedszkolu popełniono błędy w pracy z dzieckiem? Dlaczego niewłaściwie oceniono predyspozycje dziecka do pójścia do szkoły?

Archiwalny Na ADHD jest metoda

Rodzice winą za niewłaściwe zachowanie swojego dziecka obarczają często przedszkole. Nie przyjmują do wiadomości, że w kolorowej i wesołej sali jest za dużo bodźców, jak na możliwości systemu nerwowego ich malca. Nieposłuszeństwo, nadmierne rozkojarzenie oraz wyjątkowa impulsywność mogą wskazywać na symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej czyli ADHD.

Archiwalny Wypadek dziecka, czyli co może dyrektor?

Dziecko w czasie zajęć w przedszkolu lub poza nim może ulec wypadkowi, nawet wtedy, gdy zarówno dyrektor przedszkola, jak i nauczyciele bezpośrednio opiekujący się grupą dopełnili wszystkich obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Sprawdź, jak należy postępować, gdy rodzice stwarzają trudności w związku z udzieleniem pomocy medycznej dziecku.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel