Dalsze losy wicedyrektorów w obliczu nadchodzącej reformy oświaty

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 27 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jakie regulacje odnośnie wicedyrektorów obowiązują w nowych przepisach reformujących system oświaty?
Odpowiedź: Zgodnie z nową ustawą Prawo Oświatowe, od 1 września 2017 r. obowiązuje zasada tworzenia stanowiska wicedyrektora w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może jednak tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów. Pamiętać trzeba też o regulacjach przejściowych.

Powołanie wicedyrektora, jeżeli w szkole będzie co najmniej 12 oddziałów

Według nowej ustawy w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, będzie tworzone stanowisko wicedyrektora. Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów (art. 97 ust. 1-2 Prawa oświatowego). Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich będzie dokonywał dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej (art. 64 ust. 1 ustawy - Prawa oświatowego).

W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów.

Regulacje przejściowe stosowane w razie przekształcenia lub włączenia gimnazjum

W przypadku przekształcania szkół (na przykładzie szkoły podstawowej) z dniem 1 września 2017 r. wicedyrektor lub wicedyrektorzy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staną się wicedyrektorem lub wicedyrektorami ośmioletniej szkoły podstawowej i będą zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej (art. 235 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Natomiast w razie włączenia gimnazjum do którejś ze szkół wymienionych w ustawie (na przykładzie szkoły podstawowej) z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, stanie się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). W takiej sytuacji wicedyrektorzy w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, zostaną odwołani się z dniem 31 sierpnia 2017 r (art. 238 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel