Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Archiwalny Kształcenie specjalne w przedszkolu niepublicznym – jakie przepisy obowiązują

Pytanie: Jakie obecnie przepisy regulują kształcenie specjalne w przedszkolu niepublicznym? Jakie są zadania i obowiązki przedszkola w tym zakresie?

Archiwalny Powoływanie zespołów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: W przedszkolu niepublicznym jeden z wychowanków otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyjęte zostało również dziecko z opinią o wczesnym wspomaganiu. Czy wystarczy w tym przypadku powołanie jednego zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który opracuje IPET i PDW oraz zorganizuje odpowiednie do ich potrzeb wspomaganie i terapie? Jaka dokumentacja obowiązuje przy wczesnym wspomaganiu?

Archiwalny Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Jak należy zorganizować wsparcie dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (dziecko z autyzmem) i dla dziecka z opinią o wczesnym wspomaganiu? Jaką dokumentację dyrektor mam obowiązek przygotować i prowadzić? Jak rozliczać dotację przyznaną na takie dzieci?

Archiwalny Organizacja zajęć indywidualnych zależy od orzeczenia wydanego przez poradnię

Pytanie: Dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Od lutego nie uczęszcza na zajęcia, miało zabieg ortopedyczny - jeszcze co najmniej przez 30 dni nie będzie mogło uczęszczać do placówki. Czy placówka powinna zorganizować mu na czas nieobecności zajęcia indywidualne w domu?

Archiwalny Wczesne wspomaganie i kształcenie specjalne to różne formy wsparcia dziecka niepełnosprawnego

Pytanie: Czy przedszkole musi utworzyć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które to wspomaganie dziecko ma realizować poza placówką?

Archiwalny Przedszkole jest zobowiązane do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Dziecko z oddziału przedszkolnego (odroczony 6-latek) otrzymało z poradni psychologiczno- pedagogicznej orzeczenie o kształceniu specjalnym z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym - mutyzm wybiórczy. W zaleceniach, oprócz dostosowań w trakcie zajęć, jest uczestnictwo w kameralnych zajęciach grupowych i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Czy szkoła ma obowiązek zorganizować takie zajęcia, czy może wskazać poradnię? Czy dziecku w oddziale przedszkolnym z racji tego orzeczenia przysługują 2 godziny rewalidacji?

przedszkolaki

Archiwalny 7 najważniejszych zmian w kształceniu specjalnym przedszkolaków

Nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych umożliwia organizowanie nauki aż w 6 formach wychowania przedszkolnego. Przepisy pozwalają również na zachowanie statusu oddziału integracyjnego w sytuacji spadku liczby dzieci niepełnosprawnych w trakcie roku szkolnego. Do tego potrzebna jest jednak zgoda organu prowadzącego.

Archiwalny Czy logopeda w przedszkolu może pracować na własnym programie terapii?

Pytanie: Jakiego programu powinien używać logopeda zatrudniony w przedszkolu? Czy może pracować w oparciu o wybrany, zaopiniowany program logopedyczny innego autora, czy też może opierać się na programie własnym? Czy nauczyciel kontraktowy zatrudniony jako logopeda może napisać i używać program własny terapii logopedycznej?

Archiwalny Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu - wymiar godzin

Pytanie: Jaki jest tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla dziecka objętego obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej z zaleceniem w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego?

Archiwalny Tworzenie zespołu wspomagającego rozwój dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu

Pytanie: Jakie są procedury i wymagane dokumenty przy tworzeniu zespołu wspomagającego rozwój dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel