Nadchodzą upały! Sprawdź, jak zorganizować zajęcia

Data publikacji: 7 czerwca 2019 r.
Poleć znajomemu
Nadchodzą upały! Sprawdź, jak zorganizować zajęcia

W związku z coraz wyższymi temperaturami MEN przypomina o konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W ostateczności należy rozważyć skrócenie lekcji a nawet zawieszenie zajęć.

W co wyposażyć w szkołę

Zarówno organ prowadzący, jak i dyrektor ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dlatego MEN sugeruje, by w związku z upałami wyposażyć szkołę np. w rolety, żaluzje, zasłony, wiatrak, klimatyzator, źródełko wody pitnej, dystrybutor itp.

Możliwe skrócenie czasu zajęć

Dopuszczalne jest także skrócenie lekcji minimum do 30 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa wyżej.

W ostateczności zawieszenie zajęć

Jeżeli środki te okażą się niewystarczające, wówczas dyrektor powinien rozważyć zawieszenie zajęć. Wprawdzie, jak wskazuje MEN, przepisy nie określają górnej granicy temperatury obligującej do zawieszenia zajęć w szkołach. Niemniej jednak ocena w tej kwestii leży w kompetencjach dyrektora, który może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Takim zdarzeniem mogą być niewątpliwie wysokie temperatury.

Chcesz zawiesić zajęcia z powodu upałów? Potrzebujesz do tego zgody organu prowadzącego!
MEN zachęca do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały” Można odnaleźć w nim przydatne informacje dotyczące ochrony przed wysokimi temperaturami . Poradnik dostępny jest tutaj.
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel