Przedłużenie kadencji dyrektora kończącej się przed 1 września 2017 r.

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 24 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej, który zajmuje to stanowisko do końca 31 sierpnia 2017 r.?
Odpowiedź: Tak. Organ prowadzący może, ale nie musi w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej, także wówczas, gdy kadencja upływa 31 sierpnia 2017 r.

Przedłużenie maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r.

Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (art. 235 ust. 1 i 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej zależy od wystąpienia okoliczności uzasadnionej względami organizacyjnymi.

Przedłużenie możliwe także w obecnym roku szkolnym.

Cytowane przepisy nie wskazują jednak, że przedłużenie jest możliwe tylko w odniesieniu do dyrektora 8-letniej szkoły podstawowej. Art. 235 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe stanowią o dyrektorze szkoły podstawowej, nie wskazując, czy chodzi o szkołę 6-letnią (funkcjonującą do 31 sierpnia 2017 r.) czy 8-letnią. Należy zatem przyjąć, że przedłużenie powierzenia stanowiska może nastąpić także w odniesieniu do dyrektora szkoły podstawowej, którego kadencja upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel