20 mln zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 26 maja 2015 r.
Poleć znajomemu
20 mln zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych

Do 2.170 zł będzie mogła otrzymać szkoła podstawowa i muzyczna I stopnia na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Jeszcze w tym roku na zakup książek do bibliotek szkolnych trafią w sumie 24 miliony zł, z czego 4 miliony pokryją samorządy. 26 maja program został przyjęty przez Radę Ministrów. Dyrektorzy szkół mają czas do 24 czerwca 2015 r. na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Szkoły nie kupią podręczników w ramach programu

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. i obejmie ponad 13 tysięcy szkół. Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Dotacja także dla szkół niepublicznych

Wsparcie finansowe mogą otrzymać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Dotację mogą otrzymać prowadzące szkoły:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne,
 4. minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Od 1.000 do 2.170 zł dla jednej szkoły

Maksymalna  wysokość  wsparcia  finansowego,  z przeznaczeniem  na  zakup nowości wydawniczych, wynosi:

 1. dla  bibliotek  szkolnych  w  szkołach,  w  których  liczba  uczniów  wynosi  do  70  - 1.000 zł;
 2. dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi  od 71 do 170 - 1.300 zł;
 3. dla  bibliotek  szkolnych  w  szkołach,  w  których  liczba  uczniów  wynosi  171 i więcej - 2.170zł.
Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Wniosek także z inicjatywy samorządu uczniowskiego

Wniosek o dofinansowanie składa dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego. We wniosku będą musiały się znaleźć następujące informacje:

 1. Nazwa, adres szkoły i numer REGON szkoły oraz liczba uczniów szkoły;
 2. Krótki opis aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej, zawierający tylko najważniejsze dane i informacje np. liczbę książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, roczną liczbę wypożyczeń, informację czy zarządzanie biblioteką jest wsparte wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
 3. Kalkulację kosztów zakupu książek, tj. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup książek,
  na którą składa się:
  • wnioskowana kwota wsparcia z dotacji celowej,
  • kwota wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 20% ogólnej kwoty zakupów,
 4. W załączeniu opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, dotyczące planowanego zakupu książek.
Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu. Wybór książek powinien być przemyślany i skonsultowany z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.
Przykładowy wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej>>
Ważne terminy

Dyrektorzy szkół mogą składać wnioski o dofinansowanie do organu prowadzącego do dnia 24 czerwca 2015 r.Organy prowadzące mogą złożyć wniosek o wsparcie finansowe w ramach programu do wojewodów do dnia 8 lipca 2015 r. Podział środków nastąpi do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Źródło:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w  sprawie  szczegółowych  warunków,  form  i  trybu  realizacji  Rządowego  programu  wspierania  w 2015 r.  organów prowadzących szkoły podstawowe  i ogólnokształcące  szkoły  muzyczne  I  stopnia  w  zakresie  rozwijania  zainteresowań  uczniów  przez  promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” (projekt z 13.05.2015 r., przyjęty przez Radę Ministrów)
 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel