Biblioteki pedagogiczne pomogą bibliotekom szkolnym - projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 13 sierpnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Biblioteki pedagogiczne pomogą bibliotekom szkolnym - projekt rozporządzenia

Nowym zadaniem bibliotek pedagogicznych będzie m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zmienione przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Nowe zadania bibliotek pedagogicznych…

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych przewiduje, że od 1 stycznia 2016 r. do zadań bibliotek pedagogicznych będzie należało:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół, placówek i bibliotek szkolnych odpowiednio do specyfiki pracy,
  • wspomaganie szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

… na bazie dotychczasowych wytycznych

Tak jak dotychczas zadania te będą realizowane z uwzględnieniem:

  • kierunków polityki oświatowej państwa,
  • zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
  • wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane w procesie ewaluacji zewnętrznej,
  • realizacji podstaw programowych,
  • wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
  • wyników egzaminów i sprawdzianów,
  • innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (wersja z 17 lipca 2015 r. skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel