Biblioteki pedagogiczne pomogą bibliotekom szkolnym - projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 13 sierpnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Biblioteki pedagogiczne pomogą bibliotekom szkolnym - projekt rozporządzenia

Nowym zadaniem bibliotek pedagogicznych będzie m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zmienione przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Nowe zadania bibliotek pedagogicznych…

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych przewiduje, że od 1 stycznia 2016 r. do zadań bibliotek pedagogicznych będzie należało:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół, placówek i bibliotek szkolnych odpowiednio do specyfiki pracy,
  • wspomaganie szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
… na bazie dotychczasowych wytycznych

Tak jak dotychczas zadania te będą realizowane z uwzględnieniem:

  • kierunków polityki oświatowej państwa,
  • zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
  • wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane w procesie ewaluacji zewnętrznej,
  • realizacji podstaw programowych,
  • wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
  • wyników egzaminów i sprawdzianów,
  • innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (wersja z 17 lipca 2015 r. skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel