Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Dłuższy urlop wychowawczy od 2013 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 27 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Do 37 miesięcy urlopu wychowawczego w 5 częściach - takie zmiany od nowego roku wprowadza resort pracy. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów Kodeksu pracy do wytycznych unijnych. Dowiedz się, czy z nowych przepisów skorzystają także osoby, które rozpoczną urlop wychowawczy przed 1 stycznia 2013 r.

37 miesięcy urlopu wychowawczego, z czego 1 miesiąc na wyłączność

Projektowane przepisy przewidują podwyższenie wymiaru urlopu wychowawczego z 36 do 37 miesięcy. Każdy z rodziców lub opiekunów dziecka będzie miał prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie będzie mógł przenieść na drugiego rodzica (opiekuna). Część urlopu obejmująca urlop „na wyłączność” nie będzie mogła być krótsza niż miesiąc.

Pracownik nie będzie mógł korzystać z przysługującej wyłącznie jemu części urlopu wychowawczego w dniach lub tygodniach. Jeżeli zdecyduje się na skorzystanie z urlopu wychowawczego, to okres tego urlopu musi obejmować pełny miesiąc.
W praktyce, jeśli jedno z rodziców lub opiekunów dziecka zrezygnuje ze skorzystania ze swojej nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego, wymiar urlopu na dane dziecko wyniesie do 36 miesięcy. To samo dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. 
Do 4 miesięcy wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego

Dotychczas rodzice lub opiekunowie dziecka mogli jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Od 1 stycznia 2013 r., wymiar wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego wzrośnie do 4 miesięcy.

Urlop wychowawczy w 5 częściach

Prawo do urlopu wychowawczego, tj. dotychczas, będą miały osoby zatrudnione przez co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Z urlopu będzie można korzystać do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Jednakże od nowego roku, urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystany najwyżej w 5 częściach, a nie jak dotychczas w 4.

Nowe przepisy stosowane tylko do osób, które złożą wniosek o urlop wychowawczy po 1 stycznia 2013 r.

Przepisy przejściowe przewidują, że urlop wychowawczy na nowych zasadach będzie udzielany wyłącznie tym osobom, które przed dniem wejścia w życie przepisów nie korzystały z urlopu wychowawczego na dane dziecko ani nie złożyły do tego czasu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (projekt z 5 lipca 2012 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel