Kwalifikacje nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego

Data publikacji: 16 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

12 lipca 2012 r. zostało podpisane a zarazem weszło w życie Porozumienie, które określa kwalifikacje zawodowe wymagane od nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego. Nauczyciele mają trzy lata na uzupełnienie swoich kwalifikacji.

12 lipca 2012 r. zostało podpisane a zarazem weszło w życie Porozumienie, które określa kwalifikacje zawodowe wymagane od nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego. Nauczyciele mają trzy lata na uzupełnienie swoich kwalifikacji.

3 lata na uzupełnienie kwalifikacji

W porozumieniu podano definicje przygotowania pedagogicznego i kursu katechetycznego oraz określono:

  • kwalifikacje nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających,
  • kwalifikacje nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego do pracy w przedszkolach i szkołach specjalnych.
Ustalono również warunki skierowania nauczyciela religii wyznania zielonoświątkowego do pracy w przedszkolach i szkołach przez właściwe władze kościoła. Ponadto stworzono przepis przejściowy dotyczący obecnie zatrudnionych nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego, którzy w okresie trzech lat muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel