Lepsza jakość kształcenia na odległość

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 18 października 2012 r.
Poleć znajomemu

16 października Minister Krystyna Szumilas podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zostały do niego wprowadzone rozwiązania, które upowszechnią i podniosą jakość kształcenia na odległość.

16 października Minister Krystyna Szumilas podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zostały do niego wprowadzone rozwiązania, które upowszechnią i podniosą jakość kształcenia na odległość.

Zapewniony dostęp do oprogramowania

Obowiązkiem podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość jest zapewnienie dostępu do oprogramowania, które umożliwia:

  1. synchroniczną i asynchroniczną interakcję między osobami prowadzącymi zajęcia a ich uczestnikami, a także
  2. przeszkolenie uczestników, przygotowujące do uczestnictwa w takiej formie edukacji, oraz
  3. udostępnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych.
Organizator kształcenia musi kontrolować postępy uczestników

Organizator kształcenia jest także zobowiązany do bieżącego kontrolowania postępów uczestników w nauce oraz weryfikowania ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi odbywać się w sposób tradycyjny (nie przez Internet).
Minimalna liczba godzin kształcenia

Ponadto określono, że w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym w formie zaocznej, minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65 procent minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Wydłużony termin do 31 sierpnia 2013 r.

Został również wydłużony termin - do 31 sierpnia 2013 r., w którym możliwe jest kontynuowanie kształcenia prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Źródło informacji:
  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel