Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Lepsza jakość kształcenia na odległość

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 18 października 2012 r.
Poleć znajomemu

16 października Minister Krystyna Szumilas podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zostały do niego wprowadzone rozwiązania, które upowszechnią i podniosą jakość kształcenia na odległość.

Zapewniony dostęp do oprogramowania

Obowiązkiem podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość jest zapewnienie dostępu do oprogramowania, które umożliwia:

  1. synchroniczną i asynchroniczną interakcję między osobami prowadzącymi zajęcia a ich uczestnikami, a także
  2. przeszkolenie uczestników, przygotowujące do uczestnictwa w takiej formie edukacji, oraz
  3. udostępnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych.
Organizator kształcenia musi kontrolować postępy uczestników

Organizator kształcenia jest także zobowiązany do bieżącego kontrolowania postępów uczestników w nauce oraz weryfikowania ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi odbywać się w sposób tradycyjny (nie przez Internet).
Minimalna liczba godzin kształcenia

Ponadto określono, że w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym w formie zaocznej, minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65 procent minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Wydłużony termin do 31 sierpnia 2013 r.

Został również wydłużony termin - do 31 sierpnia 2013 r., w którym możliwe jest kontynuowanie kształcenia prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Źródło informacji:
  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel